Dobrodelna akcija Slovenske karitas: Otroci nas potrebujejo!

0
179
(Foto: Freepik)

Slovenska karitas ob koncu šolskega leta začenja z dobrodelno akcijo Otroci nas potrebujejo, ki je namenjena zbiranju finančnih sredstev za pomoč pri nakupu šolskih potrebščinah za 13.000 socialno ogroženih otrok. Zbrana pomoč bo v juliju in avgustu realizirana v obliki paketov šolskih potrebščin ali bonov oz. naročilnic za nakup delovnih zvezkov in šolskih potrebščin.

V lanski vseslovenski dobrodelni akciji Otroci nas potrebujejo se je do konca leta zbralo 228.790,70 EUR. Na dober odziv Karitas upa tudi letos. V teh dneh se na škofijskih Karitas v Ljubljani, Mariboru, Celju, Murski Soboti, Ajdovščini in v Novem mestu pričanja tudi zbiranje prošenj socialno ogroženih družin za pomoč pri šolskih potrebščinah pred prihajajočim šolskim letom. Tudi letos pričakujejo prošnje vsaj v tolikšnem obsegu kot lani, zato prav vse lepo vabijo k sodelovanju, da pred šolskim letom pomagamo družinam v stiski.

V maju je po osnovnih šolah potekala akcija Pokloni zvezek, pri kateri so osnovnošolci in otroci iz vrtcev zbirali zvezke za socialno ogrožene otroke. Odzvalo se je 263 osnovnih šol in 129 vrtcev. Do sedaj je zbranih že 33.150 zvezkov. V teh dneh že prihajajo na škofijske Karitas, skupaj z lepimi mislimi otrok na posebnih razglednicah. Pomoči potrebni otroci jih bodo prejeli skupaj z ostalo pomočjo. Zbrane šolske potrebščine v različnih akcijah in sredstva dobrodelne akcije Otroci nas potrebujejo bo Karitas avgusta razdelila socialno ogroženim družinam s šoloobveznimi otroki. Neposredna pomoč bo realizirana v obliki paketov šolskih potrebščin ali bonov oz. naročilnic za nakup delovnih zvezkov in šolskih potrebščin. Manjši del sredstev pa gre tudi za pomoč pri kritju prehrane in obšolskih dejavnosti.

Številne družine, ki so v materialnem pomanjkanju ali na robu svojih finančnih zmožnosti, se po pomoč obrnejo na Karitas. Starši imajo nemalokrat nizko plačo ali negotovo zaposlitev, pogosto jih spremljajo zdravstvene težave in nesreče. Še posebej so v stiski enostarševske družine ali tiste z več osnovnošolci. Nakup šolskih potrebščin pred novim šolskim letom presega njihove zmožnosti. V sodelovanju z osnovnimi šolami pomagamo socialno ogroženim otrokom, in sicer z boni za delovne zvezke, zbranimi zvezki in torbami ter paketi šolskih potrebščin. Med celotnim šolskim letom pa pomagamo preko učne pomoči, s plačilom položnic za različne dejavnosti in prehrano, s plačilom prevoza za dijake. Otrokom Karitas pomaga tudi ob boleznih, s preventivnimi dejavnostmi in letovanji.

Karitas ocenjuje, da bo letos pomoč potrebovalo več kot 13.000 socialno ogroženih osnovnošolcev, glede na prošnje družin, ki že prihajajo na Karitas. V Sloveniji sicer Karitas pomaga več kot 20.000 družinam z otroki. Številni starši, ki komaj shajajo iz meseca v mesec, se poleg drugih materialnih stisk ob koncu šolskega leta znajdejo v še večjih težavah. Njihovi otroci v juniju prejmejo sezname šolskih potrebščin, ki jih morajo čez poletje kupiti za naslednje šolsko leto. Samo za najnujnejše in obvezne šolske potrebščine za enega otroka v drugi ali tretji triadi potrebujejo več kot 250 EUR.

Družine v stiski se po pomoč glede šolskih potrebščin lahko obrnejo na najbližjo Karitas v svojem kraju. Vse informacije so na voljo tudi na škofijskih Karitas v Celju, Ljubljani, Mariboru, Novem mestu, Ajdovščini in Murski Soboti. Podatki so na voljo na www.karitas.si.

V letu 2023 je pomoč pri šolskih potrebščinah na Karitas prejelo 12.964 otrok, kar je za skoraj 470 razredov učencev. Skupna pomoč pri šolskih potrebščinah in pri plačilu položnic za šolo je v lanskem letu v celotni mreži Karitas znašala več kot 488.676 EUR. Od tega se je v lanski vseslovenski dobrodelni akciji Otroci nas potrebujejo do konca leta zbralo 228.790,70 EUR, preostalo so zbrale župnijske Karitas. Del sredstev je prispevala tudi FIHO in USTANOVA RADIO 1 – FUNDACIJA PREPROSTO BLIZU.

Razveseljivo je, da nekatere šole pomagajo tudi s šolskimi skladi. V zadnjih letih je k pomoči pri šolskih potrebščinah za OŠ pristopila tudi država. Za prvo triado so delovni zvezki brezplačni. Predlagamo, da bi država zagotovila brezplačne delovne zvezke tudi v drugi in tretji triadi OŠ, saj bi tako za mnoge družine bil vstop v novo šolsko leto lažji. Sedaj je za višje razrede pomoč mogoče pridobiti na CSD, vendar le v okviru dveh izrednih pomoči, ki jih družine koristijo tudi za kurjavo in druge izredne stroške med letom. Še vedno je pomoč veliko premajhna. Mnogi iz nje tudi za las izpadejo in se potem obrnejo na Karitas.

Poleg šolskih potrebščin za 12.964 otrok je v lanskem letu 1.555  otrok na Karitas prejelo tudi denarno pomoč pri plačilu prehrane in obšolskih dejavnosti. V Botrstvo Karitas je bilo vključenih 415 otrok. V različne programe Karitas; pomoč s šolskimi potrebščinami, obdarovanja, delavnice, druženja ter centre za mlade in otroke je bilo skupaj vključenih več kot 20.000 otrok in dijakov po celi Sloveniji. Sredstva za izvedbo programov so bila večinoma zbrana v dobrodelnih akcijah, velik del pa je prispeval tudi FIHO.

Ob možnosti izobraževanja otroci lažje gradijo uspešno in kreativno življenje ter se v prihodnosti bolj verjetno izognejo revščini. Ob tem so pomembni tudi druženje in sprejetost med vrstniki, razvijanje spretnosti ter vera vase in v svoje sposobnosti. Otroci nas potrebujejo, potrebujejo našo podporo za novo šolsko leto. Hvala!

C. R., Slovenska karitas