Ministri za izobraževanje EU o ukrepih za zmanjšanje osipa v šolah

0
336
Zasedanje ministrov za izobraževanje EU (Foto: Francois Lenoir)

Ministri za izobraževanje EU so se v Bruslju dogovorili o ukrepih za izboljšanje šolskega uspeha otrok po vsej EU. Cilj ukrepov je zmanjšati delež tistih, ki predčasno opustijo izobraževanje, kot tudi zmanjšanje neuspešnosti pri branju, matematiki in naravoslovju. Poudarili so tudi pomen dobrega počutja v digitalnem izobraževanju.

Ministri sedemindvajseterice so se na zasedanju Sveta EU za izobraževanje, mladino, kulturo in šport dogovorili o ukrepih za zmanjšanje deleža tistih, ki predčasno opustijo izobraževanje in usposabljanje, ter za zmanjšanje neuspešnosti pri branju, matematiki in naravoslovju.

Priporočilo o poteh do šolskega uspeha poziva države članice, naj razvijejo strategije za šolski uspeh in čim bolj zmanjšajo učinke socialno-ekonomskega statusa na rezultate izobraževanja in usposabljanja, so sporočili iz Sveta EU.

Danes sprejeto priporočilo nadomešča priporočilo Sveta iz leta 2011 o politikah za zmanjšanje osipa v šolah. Od leta 2010 se je stopnja osipnikov zmanjšala za 3,9 odstotne točke. Vendar pa je delež z 9,7 odstotka leta 2021 v povprečju po vsej EU še vedno nad 9-odstotnim ciljem EU.

Po podatkih letnega Pregleda izobraževanja in usposabljanja (Education and Training Monitor 2021) znaša stopnja neuspešnosti pri branju 22,5 odstotka, pri matematiki 22,9 odstotka in pri naravoslovju 22,3 odstotka.

Glede na raziskave je čustveno, socialno in fizično dobro počutje v šoli pomembno za izboljšanje možnosti otrok in mladih za uspeh v izobraževanju in življenju. Omenjeno priporočilo zato želi, da države članice namenijo posebno pozornost dobremu počutju v šoli.

Na današnjem zasedanju v sestavi Sveta za izobraževanje, ki se ga iz Slovenije udeležuje državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje Darjo Felda, so se ministri dogovorili tudi o skupnem stališču glede podpiranja dobrega počutja v digitalnem izobraževanju.

V sprejetih sklepih so opredelili tri dejavnike, ki pomembno prispevajo k dobremu počutju učencev in učiteljev; med temi so pridobivanje potrebnih znanj, veščin in kompetenc, oblikovanje pristopov poučevanja in učenja ter digitalnih okolij, ki povečujejo dobro počutje, tretji dejavnik pa so medsebojni odnosi v ekosistemu digitalnega izobraževanja.

Ministri so ob tem opozorili še, da digitalno izobraževanje prinaša priložnosti in izzive za dobro počutje učencev in učiteljev. Slabe strani, kot je spletno ustrahovanje, lahko negativno vplivajo na dobro počutje. Dobro zasnovani digitalni izobraževalni ekosistemi, ki so učinkoviti in vključujoči, pa lahko spodbujajo razvoj dobrega počutja učencev in izboljšajo njihove izobraževalne, življenjske in delovne možnosti.

Še naprej moramo razvijati šolsko okolje, v katerem se učenci in učitelji počutijo dobro, varno in so sposobni prepoznati tveganja, povezana z uporabo digitalnih sredstev, je poudaril predsedujoči Svetu EU, češki minister za izobraževanje, mladino in šport Vladimir Balaš.

J.S., STA