Na srednjih šolah se je začel jesenski rok dopolnilnih in popravnih izpitov

0
209
(Foto: Freepik)

V skladu s šolskim koledarjem se je na 142 srednjih šolah včeraj začel jesenski rok dopolnilnih in popravnih izpitov. Ti v večini šol predvidoma trajajo tri dni, lahko pa tudi več, je  povedala predsednica društva ravnateljev in zveze srednjih šol Nives Počkar. V četrtek se začnejo še predmetni in popravni izpiti v osnovnem šolstvu.

Dijaki na jesenskem izpitnem roku lahko opravljajo do tri dopolnilne oziroma popravne izpite oziroma kombinacijo le-teh. Če imajo dijaki dopolnilne in popravne izpite, morajo najprej opraviti dopolnilne izpite, dijak lahko opravlja le en izpit na dan, je dejala Počkarjeva, sicer tudi direktorica Šolskega centra Ljubljana.

Dopolnilni izpit opravlja dijak, ki do zaključka pouka pri predmetu oziroma programski enoti ni bil ocenjen oziroma ima nezadostno oceno. Dijak, ki ima nezadostno oceno ob koncu pouka le iz posameznega sklopa, pa opravlja popravni izpit le iz tega dela. Dijak sicer lahko opravlja v junijskem roku največ dva izpita, v jesenskem roku pa preostale izpite.

“Dijak najprej opravi pisni izpit, ko ga učitelj pregleda, pa ima še ustni zagovor. Če dijak pri tem ne uspe, lahko razred ponavlja ali pa se lahko vpiše v izobraževanje odraslih in vplača vpisnino in izpite,” je pojasnila sogovornica.

V šolskem centru, ki ga vodi in ga obiskuje 1700 dijakov, je dopolnilne in popravne izpite v junijskem roku opravljalo 28 odstotkov dijakov, podatkov o tem, koliko se jih bo udeležilo izpitov jesenskega roka, še nimajo.

Počkarjeva je ob tem dodala še, da dijaki v šoli upoštevajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za preprečevanje širjenja covida-19, to je prezračevanje šolskih prostorov in samotestiranje na okužbo novega koronavirusa v domačem okolju.

Sicer pa so letos popravni izpiti potekali v nekoliko drugačnih terminih kot sicer. Počkarjeva je namreč opozorila na “tiho” spremembo letošnjega šolskega koledarja za srednje šole iz časa nekdanje ministrice za izobraževanje Simone Kustec, ki je popravne izpite prestavil na dva delovna dni po koncu pouka junija. Težava je nastala, saj imajo starši pravico do ugovora na oceno v spričevalu, ki ga lahko vložijo v treh dneh od prejema spričevala, letos pa tega časa niso imeli, saj so se popravni izpiti začeli takoj, je izpostavila. Pa tudi dijaki so imeli manj časa za pripravo na popravni izpit, kar je po mnenju Počkarjeve zelo neresno.

Poudarila je še, da je tudi v navodilih o šolskem koledarju za prihodnje šolsko leto začetek izpitnega roka za predmetne, dopolnilne in popravne izpite predviden že 26. junija, torej takoj po koncu šole, na kar je opozorila pristojne na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Od slednjega sicer pričakuje čim prejšnjo okrožnico za srednje šolstvo s priporočili in usmeritvami v novem šolskem letu.

V srednješolsko izobraževanje je bilo v šolskem letu 2021/22 po podatkih državnega statističnega urada vključenih 75.414 dijakov, kar je dva odstotka več kot v šolskem letu pred tem. To izobraževanje je izvajalo 142 javnih srednjih šol z enotami, šest zasebnih zavodov ter pet zavodov za mladostnike s posebnimi potrebami.

Med 21.550 dijaki prvih letnikov je bilo 20.766 takih, ki so se v srednjo šolo vpisali prvič. Preostali so ponavljali prvi letnik ali pa zamenjali program.

V četrtek se sicer začnejo izpitni roki za predmetne in popravne izpite tudi v osnovnih šolah, ki bodo potekali do 31. avgusta. Prav tako se v četrtek začne ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu.

J.S., STA