Podatki za drugi vpisni rok o prostih mestih v višje strokovno izobraževanje bodo objavljeni 22. avgusta

0
96
(Foto: Pixabay)

V prvem prijavnem roku je od 2576 prijavljenih kandidatov pogoje za vpis v višje strokovno izobraževanje izpolnilo 2060. Od teh je sprejetih 2035 kandidatov, zavrnjenih pa 25. Sprejeti kandidati se morajo v prvi letnik vpisati do 22. avgusta, o datumu vpisa jih bodo obvestile višje strokovne šole, na katere so sprejeti, so sporočili z ministrstva.

Letos je bilo od 1584 kandidatov za redni študij, ki izpolnjujejo vpisne pogoje, sprejetih 1573 ali 99,3 odstotka, lani 98,1 odstotka, od 476 kandidatov za izredni študij pa 462 ali 97,1 odstotka, medtem ko so bili lani sprejeti vsi kandidati, so sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Letos je bil sprejet sklep o omejitvi vpisa na treh šolah, in sicer na Inštitutu in akademiji za multimedije Ljubljana, v Šolskemu centru Ljubljana in višji strokovni šoli za ustne higienike Skaldens.

Prva želja za vpis se je uresničila 98,4 odstotka kandidatom, druga želja 1,5 odstotka kandidatom in tretja 0,1 odstotka kandidatom.

Za redni študij je bilo s prvo željo sprejetih 98,4 odstotka kandidatov, z drugo 1,4 odstotka, s tretjo pa 0,2 odstotka kandidatov. Za izredni študij pa s prvo željo 98,3 odstotka kandidatov, z drugo 1,7 odstotka, s tretjo pa ni bil sprejet noben kandidat.

Podatki za drugi vpisni rok o prostih mestih bodo objavljeni 22. avgusta na spletni strani Višješolske prijavne službe (www.vss-ce.com/VPS) in na spletnih straneh višjih strokovnih šol.

Kandidati za vpis se lahko na prosta mesta prijavijo od 25. do 31. avgusta z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe (www.vss-ce.com/VPS), izpolnjen prijavni obrazec natisnejo s spletne strani, ga podpišejo ter pošljejo s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje ali na elektronski naslov [email protected].

Oddati smejo samo eno prijavo, napišejo pa lahko tri študijske želje.

Izbirni postopek za vpis v višje strokovno izobraževanje v prvem prijavnem roku v študijskem letu 2022/2023 je za vse prijavljene kandidate opravila Višješolska prijavna služba s sedežem na Šolskem centru Celje. Kandidati bodo pisno obvestilo o izidu izbirnega postopka prejeli do četrtka.

V primeru omejitve vpisa imajo prednost pri vpisu v redni študij kandidati, ki pred tem še niso bili vpisani v redni študij v višjem strokovnem ali visokošolskem izobraževanju v Sloveniji. Prav tako se ne morejo vpisati v redni študij v višjem strokovnem izobraževanju kandidati, ki so že bili tri leta vpisani v študijski program višjega ali visokega šolstva.

J.S., STA