Predstavili bodo rezultate mednarodne raziskave bralne pismenosti PIRLS 2021

0
266
Knjižnica (Foto: Bor Slana / STA)

V Ljubljani in več drugih državah z vsega sveta bodo danes predstavili rezultate mednarodne raziskave bralne pismenosti PIRLS 2021. Gre za peti cikel raziskave, ki so jo začeli leta 2001 in jo izvajajo vsakih pet let. Njen namen je ugotoviti primerjalne podatke o bralni pismenosti učencev v zgodnjem obdobju razvoja pismenosti.

Na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje bodo skupaj s Pedagoškim inštitutom predstavili rezultate mednarodne raziskave bralne pismenosti četrtošolcev na novinarski konferenci ob 10. uri, hkrati z mednarodno objavo prvih rezultatov te mednarodne raziskave. Prve rezultate pri nas bo predstavila nacionalna koordinatorka raziskave PIRLS v Sloveniji Eva Klemenčič Mirazchiyski s Pedagoškega inštituta, ob tem bo spregovoril tudi državni sekretar na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje Boris Černilec.

Novinarski konferenci bosta ob 11. uri sledili poglobljena predstavitev in razprava o rezultatih raziskave. V njej bodo poleg Černilca sodelovali še Sonja Pečjak z ljubljanske filozofske fakultete, direktor Zavoda RS za šolstvo Vinko Logaj in direktor Pedagoškega inštituta Igor Ž. Žagar.

Mednarodna raziskava PIRLS pod okriljem mednarodnega združenja za vrednotenje izobraževalnih dosežkov (IEA) že 20 let spremlja primerjalne podatke o bralni pismenosti učencev v zgodnjem obdobju razvoja pismenosti.

Zajem podatkov za tokratno raziskavo PIRLS se je odvijal spomladi 2021. V njej so sodelovali slovenski četrtošolci, torej učenci, ki so stari približno deset let.

Rezultati prejšnje raziskave PIRLS 2016, ki so jih predstavili decembra 2017, so pokazali, da so slovenski učenci izkazovali nadpovprečne rezultate v bralni pismenosti. Pokazali so tudi velik napredek v 15 letih.

C. R., STA