Resnične zgodbe družin, ki pridejo po pomoč na Karitas

0
193
(Foto: N.T., STA)

Predstavljamo nekaj resničnih zgodb, ki prikazujejo stiske številnih družin po vsej Sloveniji. Zapisale so jih sodelavke Škofijske karitas Koper, ki se pri pomoči srečujejo neposredno z otroki.

  1. V enega od Centrov karitas je po pomoč prišla mama z dvema šoloobveznima otrokoma. Pred nekaj meseci je mož po boju z zahrbtno boleznijo umrl. Z dvema dohodkoma so lepo živeli, zdaj pa se kljub redni zaposlitvi komaj prebija iz meseca v mesec. Osnovni stroški hrane, elektrike, ogrevanja idr. so enostavno previsoki. Poleg tega želi gospa svojima otrokoma omogočiti tudi dodatne, obšolske dejavnosti, s katerimi se že ukvarjata in pri katerih razvijata svoje talente. Za mamo samohranilko je to dodaten strošek, za katerega si je pripravljena trgati od lastnih ust. Ko smo gospe poleg paketa živil ponudili tudi šolske potrebščine za oba otroka, jih je hvaležno sprejela.
  2. Karitas pomaga tudi velikim družinam. Po paket je prišla mama s petimi šoloobveznimi otroki. Najstarejši je srednješolec, eden od mlajših pa je otrok s posebnimi potrebami. Zaposlen je samo oče, mama je doma in skrbi za dom ter otroke. Ko smo ji glede na število otrok ponudili več paketov zvezkov, jih sprva ni želela sprejeti. Povedala je, da njeni otroci zvezke porabijo do zadnje strani in jih zato ne potrebujejo veliko. Tudi barvice ošilijo, kolikor je mogoče. »Dajte mi raje en šilček, da bodo lahko šilili barvice, ki jih že imajo,« je skromno rekla. Na koncu je le sprejela nekaj zvezkov, pa tudi barvice in šilček.
  3. Zgodbe družin, ki prihajajo k nam po pomoč, so velikokrat zaznamovane z boleznijo. K nam na Karias prihaja mama dveh srednješolcev. Oče se že tretje leto zapored zdravi za hudo boleznijo. Njegov dohodek je tako precej manjši, kot je bil, ko je normalno delal. Za stanovanje plačujejo visoko najemnino, zato je bila mama primorana poiskati delo za polni delovni čas, kar pred boleznijo ni bilo potrebno. Toda tudi ena polna plača in bolniško nadomestilo ne zadostujeta za kritje vseh stroškov. Družina se tako poleg stiske, ki jo prinaša bolezen, sooča še s stisko pomanjkanja. Za dva odraščajoča najstnika je to huda preizkušnja. Poleg osnovne pomoči smo zato mami ponudili tudi pomoč v obliki šolskih potrebščin in bonov za šolske potrebščine. Obojega je bila iskreno vesela.
  1. Pomoč na Karitas prejemajo tudi otroci, ki živijo v rejniških družinah. V družini živi predšolska deklica, dva fanta pa obiskujeta osnovno šolo. Eden od fantov je že najstnik, ki ima težave s koncentracijo in mora zato jemati zdravila. Ko je bil še majhen, ga je zadela kap in ima krajšo roko in nogo. Vendar je kljub težavam uspešen športnik. Drugi od fantov je mlajši in ima zaradi zdravstvenih težav prilagojeno prehrano. Rejnica oba fanta spodbuja k rednim treningom in drugim obšolskim dejavnostim, ki krepijo njuno samopodobo. Trudi se, da vsakemu od otrok nudi tisto, kar otrok potrebuje. Pred začetkom septembra jim s šolskimi potrebščinami in boni zanje zelo olajšamo začetek novega šolskega leta.
  2. V program učne pomoči na Karitas prihajata sestrici, ki sta se v Slovenijo preselili iz tujine. Skupaj se učimo že drugo leto. V družini je zaposlena samo mama, oče je invalidsko v pokoju. Dohodki v družini so nizki, živijo v starejši hiši na vasi in se ogrevajo z elektriko. Za vsako pomoč so zelo hvaležni. Ker sta obe deklici šoloobvezni, družini z nakupom šolskih potrebščin, z boni in podarjenimi zvezki zelo pomagamo pri razbremenitvi družinskega proračuna.
  1. Pomoč preko Karitas prejema fantek, ki skupaj z mamo, dvema bratoma in sestro živi v enosobnem stanovanju. Pred leti so se morali umakniti nasilnemu očetu in se preseliti v drug kraj. Stanovanja nikoli niso obdržali, vedno so se morali seliti, saj niso dobili socialnega stanovanja. Mama je nezaposlena, prejemajo samo denarno socialno pomoč in otroški dodatek. Trije otroci obiskujejo program učne pomoči, udeležujejo se tudi letovanj. Stroški družine so veliki, zato jim vsaka oblika pomoči pride prav. So zelo skromni, pri Karitas občasno prejemajo hrano in oblačila ter šolske potrebščine.

C.R., Slovenska karitas