Spremembo družinskega zakonika v prid istospolnim zakonskim zvezam bo DZ na predlog Golobove vlade obravnaval po skrajšanem postopku

0
391
(foto: shutterstock)

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji določila besedilo Predloga zakona o spremembah Družinskega zakonika in ga poslala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po skrajšanem postopku.

Predlog zakona o spremembah Družinskega zakonika odpravlja neustavnost, ugotovljeno z odločitvama Ustavnega sodišča Republike Slovenije, U-I-91/21-19, Up-675/19-32 z dne 16. 6. 2022 ter U-I-486/2014, Up-572/18-36 z dne 16. 6. 2022.

Ustavno sodišče Republike Slovenije je ugotovilo neustavnost ureditve v Družinskem zakoniku, da je zakonska zveza življenjska skupnost le moža in žene ter da je za njeno sklenitev potrebno, da sta osebi različnega spola. Poleg tega je ugotovilo, da ureditev v Zakonu o partnerski zvezi, ki v prvem stavku tretjega odstavka 2. člena določa, da partnerja partnerske zveze ne moreta skupaj posvojiti otroka, neustaven. Ustavno sodišče republike Slovenije je Državnemu zboru Republike Slovenije naložilo, da mora ugotovljeno neskladje odpraviti v roku šestih mesecev po objavi odločbe v Uradnem listu RS.

S predlaganimi rešitvami se v skladu z navedenimi odločitvami Ustavnega sodišča zagotavlja nediskriminatorna obravnava partnerskih razmerij raznospolnih in istospolnih partnerjev pri opredelitvi zakonske zveze. V skladu s tem pa se enaka obravnava ureja tudi za partnerje, ki niso sklenili zakonske zveze in živijo v zunajzakonski skupnosti. S spremenjeno definicijo zakonske zveze ter ureditvijo zunajzakonske skupnosti za raznospolne in istospolne partnerje so partnerji v teh zvezah izenačeni v vseh pravnih posledicah, ki jih določa Družinski zakonik ter tudi na drugih pravnih področjih, med drugim so izenačeni tudi v pogojih, ki jih Družinski zakonik določa v Petem delu: Posvojitev. S tem bo po mnenju predlagatelja realizirana odločba Ustavnega sodišča RS, U-I-91/21, Up-675/19, zato sprememba določb Družinskega zakonika v tem delu ni potrebna.

C.R. / Demokracija