(STARŠI POZOR!) Mirovni inštitut v šolah izvaja sporno anketo in delavnice LGBTQIA+ indoktrinacije otrok!!

0
1105

Starši so Koalicijo “Za otroke gre!” obvestili, da radikalna LGBTQIA+ organizacija Mirovni inštitut po osnovnih šolah izvaja anketo ter delavnice o t.i. »enakosti spolov«. Otroke v višjih razredih osnovne šole prefinjeno napeljujejo na LGBTQIA+ ideologijo.

Anketo si oglejte na povezavi:

Kot lahko vidite v anketi, vso zadevo zvito preoblečejo v boj proti t.i. »diskriminaciji, predsodkom in stereotipom«, pri čemer je nekaj poudarkov celo ustreznih, zato da zakrijejo njihov namen. Žal pa je v resnici ta namen samo en: čim več otrok zvabiti v LGBTQIA+ vrste preko vseh mogočih trikov. Če se s tem ne strinjate, šoli sporočite, da vaš otrok pri tovrstnem ideološkem LGBTQIA+ programu ne bo sodeloval. Tovrstne ankete so sporne tudi zato, ker se na ta način lahko zbirajo osebni podatki o vaših otrocih.

Takšne aktivnosti morajo biti vključene v Letni delovni načrt šole, ki ga sprejme svet šole (31. člen Zakona o osnovni šoli), mnenje pa poda Svet staršev (66. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja). Podpisan mora biti dogovor o sodelovanju zunanjega izvajalca s šolo, v katerem morajo biti opredeljeni vsebina, terminski okviri in odgovornost zunanjega izvajalca. Starši lahko zahtevate tudi vpogled v ta dogovor. Če svet šole tega ni sprejel, o tem ni bil obveščen Svet staršev ali ni pisnega dogovora, je tako izvajanje programov zunanjih izvajalcev na šoli nezakonito. Zelo pomembno je zato, da so v Svetu staršev in Svetu šole mame in očetje, ki znajo prepoznavati vdor škodljivih vsebin za otroke. Tudi, če so bili vsi postopki formalno pravilno izvedeni, mame in očetje lahko zahtevate, da vaš otrok pri teh aktivnosti ne sodeluje, ker ne gre za obvezne učne vsebine. Zaenkrat je še tako. Če bi obveljale sporne spremembe Družinskega zakonika in spremenjeni učni načrti, kamor bi vključili tudi tovrstne vsebine, bi bile tovrstne vsebine obvezne.

Koalicija “Za otroke gre!” se zavezuje, da bo naredila vse, da do tega ne pride. Vabi, da se jim pri tem pridružite, kar jim lahko sporočite na: [email protected].

ZELO POMEMBNO! Pogovor od malega z otroki je bistvenega pomena. Zato, da izvemo, kaj se v vrtcu in šoli dogaja. Pa tudi zato, da jih vnaprej opozarjamo na manipulacije ter jih usposobimo, da se bodo znali sami upreti škodljivim ideologijam. Pripovedujmo jim njihovi starosti primerno o izjemnosti ženske in moškega, pripovedujmo jim in kažimo zgled dopolnjevanja ženske in moškega, o lepi ljubezni med dekletom in fantom, o lepoti materinstva in očetovstva. To je najboljši način, da jih vzgojimo v pokončne ženske in moške ter odlične mame in očete. Če bodo imeli tako domačo vzgojo se bodo sami uprli škodljivim manipulacijam LGBTQIA+ aktivistov, kar se je tudi že zgodilo. Posebno vlogo imate tudi stari starši. S svojimi vnuki se pogovarjajte o teh stvareh. Oni vas imajo radi in vas upoštevajo. Opozorite na nevarnosti v šoli svoje odrasle otroke, ki ne prejemajo eGlasnika, da bodo pozorni in jih podučite, kako naj se odzovejo.

Z. P.