Tržni inšpektorat bo ostreje bdel nad prodajo tobaka in alkohola mladoletnim

0
315
(Foto: Pixabay)

Tržni inšpektorji v teh dneh poostreno izvajajo nadzore prepovedi prodaje tobačnih in alkoholnih izdelkov mladoletnim osebam.

Namen akcije je preprečiti začetek in nadaljevanje kajenja ter pitja alkohola med otroki, mladostniki in mladimi odraslimi, spodbujati opuščanje kajenja, zmanjševati izpostavljenost tobačnemu dimu in posledično zmanjšati obolevnost in prezgodnjo umrljivost ter družbene stroške zaradi rabe tobaka in pitja alkohola, so sporočili s tržnega inšpektorata.

Nadzori v okviru akcije se bodo nadaljevali še do konca delovnega tedna, potekali bodo po celi Sloveniji. “Pri tem se osredotočamo predvsem na prodajalne v okolici šol, avtobusnih, železniških postaj, zlasti v času malic in po koncu pouka. V tem času načrtujemo izvedbo okrog 50 nadzorov,” so povedali na inšpektoratu.

Tržni inšpektorat nadzore prepovedi prodaje tobačnih in alkoholnih pijač mladoletnim osebam izvaja vsako leto. Nazadnje so jih izvedli maja v sodelovanju z mladoletnimi osebami nevladnih organizacij Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačna kontrolo in Brez izgovora Slovenija. Skupaj je bilo opravljenih 62 nadzorov v 11 krajih po Sloveniji pri 11 različnih trgovcih.

V 36 primerih so prodajalci prodajo tobačnega izdelka mladoletni osebi zavrnili, v 26 primerih (42 odstotkov), pa je bil tobačni izdelek mladoletni osebi prodan. V primerjavi z letom 2020, ko je bil nazadnje izveden tovrstni nadzor, je delež ugotovljenih kršitev manjši.

“Ugotavljamo, da je večina prodajalcev v primerih, ko so tobačni izdelke mladoletni osebi prodali, od kupca – mladoletne osebe – zahtevala osebni dokument, ga pogledala, vendar pa napačno izračunala starost in tobačni izdelek prodala,” je povedala Butova. Prodajalci s medtem v zelo redkih primerih tobačni izdelek mladoletni osebi prodali brez vprašanja o starosti oziroma zahteve po osebnem dokumentu.

V primeru ugotovljenih kršitev trgovcem poleg izrečenega ukrepa tržnega inšpektorja ministrstvo za zdravje dodatno za šest mesecev prepove prodajo tobačnih izdelkov v prodajalni, kjer je bila ugotovljena kršitev. Ob ponovljeni drugi kršitvi se odvzame dovoljenje in prepove ponovna pridobitev dovoljenja v obdobju treh let, ob tretji kršitvi pa se trajno prepove prodajo tobačnih izdelkov.

Poleg prepovedi prodaje se z globo od 4000 do 33.000 evrov kaznuje pravna oseba – trgovec in z globo 800 do 2000 evrov odgovorna oseba pravne osebe – prodajalec.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje rabi tobaka pripisujejo 19 odstotkov vseh smrti pri Slovencih. Študija, ki je raziskovala z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju pa je pokazala, da se je v obdobju 2002-2014 delež 15-letnikov, ki so prvič pili alkoholne pijače v starosti 13 let in manj, zvišal z 29 na 40 odstotkov, medtem ko slovenski 15-letniki v tedenskem pitju in opijanju presegajo mednarodno povprečje, so še navedli na tržnem inšpektoratu.

J.S., STA