Zgodnje odkrivanje in celostna obravnava slepih in slabovidnih otrok po oceni zveze ključna za nadaljnji razvoj

0
171
Vrtec (Foto: Marjan Maučec / STA)

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije je ob tednu slepih in slabovidnih pripravila okroglo mizo o aktualnih izzivih vzgoje in izobraževanja slepih in slabovidnih otrok. Zbrane je nagovoril predsednik zveze Matej Žnuderl, ki je poudaril, da sta zgodnje odkrivanje in celostna obravnava teh otrok ključna za optimalen nadaljnji razvoj otroka.

 

Na okrogli mizi z naslovom z naslovom Vzgoja in izobraževanje slepih in slabovidnih otrok – zaton ali pričetek nove ere je Žnuderl povedal, da Slovenija nujno potrebuje sodoben strokovni center za slepe in slabovidne, ki bo skrbel za razvoj, organizacijo in podporo vzgoje in izobraževanja slepih in slabovidnih.

Kompleksnost te vrste invalidnosti terja zahtevno strokovno podporo različnih strok je dejal. Po njegovih besedah zgodovina dokazuje, da je kombiniranje slepih in slabovidnih otrok z otroki z drugimi vrstami posebnih potreb neprimerno in nestrokovno misleč na Center IRIS, ki poleg slepih in slabovidnih otrok izobražuje še otroke z avtizmom in duševno motnjo.

Opozoril je na pomanjkanje kadra in se zavzel za kontinuirano izobraževanje tiflopedagogov, ki je ključnega pomena za zagotavljanje ustreznega procesa vzgoje in izobraževana slepih in slabovidnih otrok. Pri tem pričakuje ponovno uvedbo študija tiflopedagogike na terciarni ravni na eni od pedagoških fakultet.

V nadaljevanju je starše slepih in slabovidnih otrok zanimalo vse glede selitve Centra IRIS in izvajanja vzgojno- izobraževalnega dela v vmesnem času. Po predstavitvi centra, v katerega je vključenih 76 takšnih otrok, osem jih obiskuje srednje šole, je Polona Šoln Vrbinc z ministrstva za vzgojo in izobraževanje povedala, da se s 1. septembrom center seli v nadomestno stavbo na Tobačno in v Dijaški dom Vič na Gerbičevi.

Predvidena sanacija centra naj bi potekala do 1. septembra 2027, ko je predvidena selitev v nove prostore Centra IRIS in dom učencev na Langusovi 8. V zvezi z združevanjem avtističnih otrok s slepimi in slabovidnimi pa je odgovorila, da ni seznanjena s tem, da se jih slepi in slabovidni otroci bojijo, na kar sicer opozarjajo starši, da število avtističnih otrok narašča in da je primerno, da so skupaj.

Dragana Žunič iz Zavoda RS za šolstvo je spregovorila o prilagajanju učnega gradiva slepim in slabovidnim otrokom, ki se izobražujejo na vseh ravneh, pristojnostih zavoda in drugih javnih zavodov. V zvezi društev namreč opozarjajo, da v začetku šolskega leta slepi in slabovidni otroci nimajo celotno prilagojenih učbenikov, ki jih potrebujejo za novo šolsko leto, zaradi česar so njihovim starši prisiljeni ure in ure svojega časa namenjati prilagajanju gradiva.

“Veljavni pravilnik o potrjevanju učbenikov trenutno ne predvideva pogoja, da se učbenik potrdi na strokovnem svetu in da zavod poda pozitivno oceno le v primeru, če so prilagojeni v vseh formatih, ne samo za skupino slepih in slabovidnih otrok, ampak tudi za druge otroke s posebnimi potrebami,” je pojasnila. Zavod je po njenih besedah pripravljen jeseni sodelovati s pristojnimi pri spremembah.

Predstavili so tudi pogled tiflopedagoške stroke na trenutno stanje vzgoje in izobraževanja slepih in slabovidnih otrok pri nas ter rezultate spletnih anket, na katerih so odgovarjali starši slepih in slabovidnih otrok ter šole z izkušnjo vključevanja teh otrok.

C. R., STA