V Zavratcu pri Idriji si prizadevajo za vnovično odprtje šole

0
109
Podružnična sola Zavratec. Dan odprtih vrat šole v Zavratcu. (Foto: STA)

Na številnih šolah na podeželju je vpisanih premalo otrok, da bi lahko ostale odprte. Tak primer je tudi podružnična osnovna šola v Zavratcu pri Idriji. Tamkajšnji vaščani si prizadevajo, da bi šolo znova odprli. Poskus njene oživitve je bil tudi januarski dan odprtih vrat.

Šolo v Zavratcu, ki je podružnica Osnovne šole Idrija, obiskujejo učenci od 1. do 4. razreda. Še lani jo je obiskovalo osem otrok, letos pa bi jo samo štirje, kar je eden premalo, da bi ostala odprta. Ti štirje otroci so se potem vpisali na Osnovno šolo Rovte, ki sodi v logaški šolski okoliš. Tja se učenci po zaključenem 4. razredu na podružnični šoli v Zavratcu že vrsto let vpisujejo v 5. razred, saj je prevoz zagotovljen, Zavratcu je ta šola najbližja, na njej pa je urejeno tudi jutranje in popoldansko varstvo.

Darja Petkovšek, ki je na podružnični šoli Zavratec poučevala do njenega začasnega zaprtja, izpostavlja prednosti majhnih šol. Če je učencev malo, lahko učitelj hitro ugotovi znanje posameznika in učni proces prilagodi vsakemu posebej, poudarja. Po njenem mnenju je prednost tudi kombiniran oddelek, kar pomeni, da so v razredu učenci različnih, lahko tudi štirih razredov. Starejši tako pomagajo mlajšim in s tem utrjujejo znanje, mlajši pa se učijo od starejših.

Poleg tega se na majhnih šolah učitelj bolj posveti učencem s posebnimi potrebami pri učenju in jim tako omogoča, da lažje napredujejo, je izpostavila.

Predstavnica sveta krajevne skupnosti Zavratec Marjeta Rijavec meni, da bi šolo lahko znova odprli, če bi se vanjo vpisovali tudi otroci iz okoliških krajev. Prepričana je, da je na matični šoli veliko takih otrok, ki se v velikih razredih ne znajdejo najbolje in bi bilo zanje koristneje obiskovati manjšo podružnično šolo. Za obstoj podružnične šole je dovolj pet učencev, a za vnovično odprtje šole v Zavratcu bi se jih moralo nanjo vpisati vsaj deset.

Občina Idrija se je že lotila problema in ponudila organiziran prevoz in varstvo, a ob pogoju, da bo vpisanih otrok dovolj za vnovično odprtje šole.

Na januarski dan odprtih vrat je prišlo veliko staršev iz Zavratca, ki imajo predšolske otroke. V krajevni skupnosti pa bi si želeli, da bi prišli tudi starši iz okoliških krajev. Na odprtem dnevu so jim pokazali, kako poteka pouk, pa tudi, kako obdelujejo šolsko njivo in kako obiskujejo različne muzeje.

V Zavratcu se bojijo, da bi šola ostala zaprta za vedno. Matično šolo v Idriji so že prosili, naj starše pred začetkom novega šolskega leta ob vpisu otrok v 1. razred opozorijo, da lahko otroka vpišejo tudi na podružnično šolo v Zavratcu.

Z. P., STA