Celje: Alma Mater Europaea je konec avgusta odprla nove prostore za študij fizioterapije

0
327
Celje, celjska enota Alma Mater Europaea Študija za fizioterapijo. (Foto: Lili Pušnik/STA)

Alma Mater Europaea je v nekdanjem celjskem hotelu Celeia odprla nove prostore za izvajanje študija fizioterapije, kot posebej organizirano enoto. Kot je na novinarski konferenci pred otvoritvijo povedal predsednik Alma Mater Ludvik Toplak, Slovenija že dlje časa čuti povečane potrebe po izobraženem kadru fizioterapevtov.

V zadnjih 15 letih se je namreč fizioterapija razvila iz ročne veščine v samostojno akademsko disciplino. Najprej so pri Almi Mater tovrstno enoto ustanovili v Murski Soboti, potem pa v Mariboru, Ljubljani in Kopru.

Po Toplakovih besedah je njihova vizija nasloviti deficitarna področja in zagotoviti kakovostno izobrazbo tam, kjer so potrebe največje. Kot je dejal, Alma Mater Europaea to vizijo uresničuje ne le v Sloveniji, ampak tudi širše v tem delu Evrope.

V zadnjem študijskem letu je v enotah v Ljubljani in Mariboru študiralo od 140 do 150 študentov iz Savinjske regije. Nova enota v Celju, ki bo delovala na 200 kvadratnih metrov najetih površin, pa bo študentom omogočila lažji dostop do študija in praktičnega usposabljanja v realnem delovnem okolju.

Študenti bodo obvezno klinično usposabljanje opravljali v številnih partnerskih zdraviliščih, zdravstvenih domovih in celjski bolnišnici.

Študij fizioterapije je na Alma Mater mogoč na vseh treh stopnjah bolonjskega študija ter na 1. bolonjski stopnji traja tri, na 2. magistrski bolonjski stopnji dve ter na doktorski stopnji še dodatna tri leta.

V prihodnosti Alma Mater Europaea v Celju načrtuje širjenje svoje ponudbe programov, zlasti v smeri informacijskih tehnologij, humanistike in socialne gerontologije, saj želi nasloviti potrebe trga, kjer so te še vedno velike.

Strokovni direktor celjske bolnišnice Radko Komadina je dejal, da so učna bolnišnica postali takoj po osamosvojitvi Slovenije in v tem času postali tudi pomembna učna baza. Ocenil je, da so ozko grlo zdravstvenih poklicev prav kapacitete za klinične vaje.

Vodja fizioterapije na celjskem študiju Mladen Herc je napovedal, da bodo v naslednjem študijskem letu izvajali vse seminarske in kabinetne vaje, medtem pa bodo študenti na predavanja hodili v Ljubljano ali Maribor, možno pa jih bo spremljati tudi preko spleta.

Na informativni dan v Celju je sicer prišlo nekaj več kot 40 študentov, od tega jih je bilo iz Savinjske regije 32.

Alma Mater Europaea je sicer ena od vodilnih slovenskih visokošolskih ustanov na področju digitalizacije in e-izobraževanja. Izvaja tudi 25 različnih študijskih programov na vseh treh bolonjskih stopnjah.

C. R., STA