Koroški plebiscit – 100 let kasneje

0
390
(Foto: vseknjige.si)

Zbornik je uredil dr. Danijel Grafenauer, izdala pa sta ga Slovenska matica in Inštitut za narodnostna vprašanja ob podpori Urada vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. V letošnjem marcu izdani zbornik sta 13. aprila o okviru Koroških kulturnih dni v Ljubljani poleg urednika in soavtorja dr. Danijela Grafenauerja z Inštituta za narodnostna vprašanja predstavila še predsednik Slovenske Matice prof. dr. Aleš Gabrič in soavtorica prof. dr. Marija Wakounig z Univerze na Dunaju.

Zbornik je pripravilo dvanajst slovenskih in avstrijskih avtorjev ter en madžarski, ki z interdisciplinarnimi pogledi predstavljajo nekatere manj znane dogodke in procese, ki se nanašajo na vzroke plebiscita na Koroškem ter na njegove posledice vse do leta 2020. Znanstvena monografija tako osvetljuje dogodke izpred 100 let v času koroškega plebiscita, vendar posega tudi v kasnejši čas. Dotika se mitologizacije dogodkov, kulture spominjanja in znanstvenih diskusij o plebiscitu vse do refleksije na dogodke ob obeleževanju 100. obletnice plebiscita leta 2020 na Koroškem. Tedaj je bilo v ospredju je bilo zanimanje za prebivalce in deželo Koroško, poudarek pa na identiteti in raznolikosti avstrijske Koroške. Poleg tega so bili v neprimerno večji meri kot kadarkoli prej v načrtovanje in izvedbo prireditev vključeni tudi koroški Slovenci. Monografija zato, kot že omenjeno, usmerja pogled v preteklost in v družbena izhodišča za prihodnost. Skozi orise mitologizacije čezmejne zgodovine pojasnjuje, koliko so vsi ti dogodki ti prispevali k odnosom med obema narodoma.

Monografija je prvi zaokrožen pogled na pomembno zgodovinsko obdobje v slovenskem prostoru po letu 1970. Nekaj naslovov iz zbornika: Danijel Grafenauer: Koroški plebiscit – 100 let kasneje. Zgodovinske izkušnje in pogled v prihodnost, Teodor Domej: Narodnopolitična diferenciacija med Slovenci na Koroškem in njen vpliv na plebiscitni rezultat, Matjaž Klemenčič: Germanizacijski procesi na južnem Koroškem kot dejavnik plebiscitne odločitve, Andrej Rahten: Diplomacija ob Vrbskem jezeru: medzavezniška plebiscitna komisija v luči slovenskih pričakovanj in razočaranj, Philipp Jernej: Osvoboditelji ali okupatorji: jugoslovanska uprava na Koroškem 1918-1920, Tina Bahovec: »Prosimo, da si zapomnijo take junakinje«. Ženske in plebiscit med spominom in pozabo ter še več drugih.

C.R.

Knjigo naročite na POVEZAVI.