Ob 30-letnici samostojne Slovenije: Posebna izdaja Zdravljice z notnimi zapisi za zborovske zasedbe

0
1227
Zdravljica. (Foto: JSKD)

Ob 31. obletnici plebiscita, na katerem so državljani sprejeli odločitev, da Republika Slovenija postane samostojna država, so na Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti izdali oplemeniten ponatis slovenske himne – Zdravljice.

 

Izdaja, ki je namenjena različnim pevskim zasedbam, je izšla 26. decembra 2021, ob dnevu samostojnosti in enotnosti. Besedilo našega velikega pesnika Franceta Prešerna je kot zborovsko pesem uglasbil skladatelj Stanko Premrl leta 1905, leta 2020 pa je Prešernovi Zdravljici Evropska komisija podelila znak evropske dediščine in jo s tem  uvrstila med najpomembnejše spomenike, ki pričajo o zgodovini evropske ideje in povezovanja.

Himno Republike Slovenije za pevske zasedbe je prva izdala Zveza kulturnih organizacij Slovenije (danes JSKD) 23. decembra 1990. Pričujoča izdaja, ki je posvečena 30-letnici Republike Slovenije, ima tako poleg simbolične note tudi praktični namen. Vsebuje namreč notne zapise za vse zasedbe: enoglasno petje s klavirjem, enoglasno petje z oznakami akordov, mladinski, dekliški oz. ženski zbor, moški zbor in mešani zbor, za katerega je napisana tudi izvirna Premrlova skladba. Upamo, da bomo s to izdajo, ki jo bomo brezplačno poslali številnim ustanovam v Sloveniji, pomagali ob morebitnih zadregah pri izvedbi uradne verzije državne himne, ki je del protokola ob vseh pomembnejših državnih praznikih.

Zdravljica je bila za slovensko državno himno proglašena z ustavnim amandmajem SRS 27. septembra 1989, pet mesecev kasneje pa je Zakon o himni RS določil, da se kot himna poje sedma kitica Prešernove Zdravljice na sopransko melodijo zborovske skladbe Stanka Premrla.

Ustanove, ki bodo prejele brezplačni izvod Zdravljice:Sedeži območnih izpostav JSKD, osnovne šole in šole s prilagojenim programom, srednje šole, glasbene in zasebne šole, Akademija za glasbo Ljubljana, Pedagoške fakultete Ljubljana, Maribor, Koper, NUK – glasbena zbirka in pokrajinske knjižnice, občine, sedeži parlamentarnih strank, slovenske kulturne organizacije v zamejstvu, slovenske kulturne organizacije v zamejstvu, Vlada RS, Kabinet predsednika republike, Državni protokol in sedeži slovenskih ambasad in predstavništev v tujini.

J.M.