Pobuda za čustveno izobraževanje

0
598
(Foto: Youtube)

Izvršna direktorica Fundación Familias Power v Čilu je spregovorila o skupnostnem pristopu svoje organizacije, ki se osredotoča na celovito spodbujanje zgodnjega otroštva, izobraževanje mater kot glavnih vzgojiteljic svojih otrok in voditeljic na svojem območju.

Vzgoja z naklonjenostjo v razmerah stresa in socialne ranljivosti je cilj izvršne direktorice Fundación Familias Power Anne Traub, ki jo že od otroštva zanimajo neenakost in socialne razlike, s katerimi se vsakodnevno sooča na stotine družin. Ob politični tranziciji leta 1988 jo je družinska izkušnja spodbudila  k razmisleku o tem položaju in od takrat je bilo terensko delo s poudarkom na skupnosti in ženskih vprašanjih v središču njenega življenja in poklicnega dela.

Anne meni, da je ena največjih težav, s katerimi se soočajo ženske, ki vzgajajo otroke v socialni stiski, tako imenovani toksični stres, vrsta stresa, ki ga povzročajo tesni življenjski pogoji, prenaseljenost, revščina; zaradi tega se otrokovi možgani ne razvijejo v polni meri.

Na podlagi te diagnoze je Anne skupaj z možem ustanovila fundacijo, katere namen je spremljati matere in otroke v letu odraščanja z ekipo strokovnjakov za vsako področje zgodnjega razvoja.

Anne Traub se je rodila v Puerto Montt, Čile in že od zgodnjega otroštva jo je zanimalo delo v skupnosti. Traubova, ki je zaskrbljena zaradi vloge žensk kot voditeljic vsake družine in odgovornih za dobro počutje drugih, pojasnjuje: Ne glede na socialno-ekonomski kontekst, če sem jaz bolna, to čutijo tudi moje hčere, zato na koncu potrebujemo zdrave ženske, ki se počutijo dobro, mirno, ljubljeno, ki čutijo, da prispevajo, ki ne gledajo, kako mineva dan (…) Včasih se je v taboriščih pogosto dogajalo, da so ženske pred hišo postavile majhno škatlo in gledale, kako mineva dan, kaj to prinaša? Zaradi obupa manj skrbimo za svoje otroke, manj za sebe, manj za svoje zdravje. Tako lahko mati, močna ženska, mobilizira svojo družino tako, da to občutijo tudi otroci, kar je pomembno.

Socialna prikrajšanost in razvoj živčevja

S tem namenom se je na potovanju v Združene države Amerike z možem odločila za raziskavo. Začeli smo iskati študije o zgodnjem otroštvu, saj je prvih pet let življenja ključnih za razvoj nevronskih povezav v človeških možganih in razvoj spretnosti, zlasti socialno-čustvenih, pojasnjuje.

Našli smo nekaj ustanov, ki so se ukvarjale z nevrorazvojem z vključevanjem doma in matere, zato smo oblikovali model, ki ga imenujejo obiskovanje na domu – ta sistem je ena plus  ena ali čustveni  stroški; kar pomeni, da če vam uspe razviti dober sistem, je ta zelo učinkovit za mater in otroka, pojasnjuje.

V tem smislu je program zgodnje stimulacije za matere in otroke sestavljen iz prilagojenega programa, ki ga vodijo strokovnjaki, za različna področja otrokovega razvoja, in izpolnjuje dva cilja: na eni strani razvijati starševske veščine pri materi, na drugi strani pa spodbujati kognitivne, telesne, socialne in duševne potenciale otrok, vendar je pri vsem tem delu najpomembnejše zagotoviti, da se med materjo in otrokom ustvari lep odnos, da se okrepi vez, da ta družina začne živeti ob naklonjenosti.

Ekipo fundacije sestavlja 60 ljudi po vsem Čilu, v letu 2021 pa so s svojim sistemom ena plus ena, podprli 1.738 družin. Po drugi strani Anne navaja, da morajo družine za dostop do tega programa izpolnjevati določene pogoje: Program izvajamo v petdesetih občinah, za prijavo morajo družine spadati med 40 % najbolj ranljivih, druga stvar pa je, da obvestimo programe, kot so Chile crece contigo,  ki nam pomagajo pri zbiranju družin.

Celovite javne politike za razvoj v zgodnjem otroštvu

Pristop, ki temelji na skupnosti, in njegove povezave s programi, kot je Chile crece contigo, povezujejo fundacijo s prvo ravnjo zdravstvenega varstva v zdravstveni mreži.

Otrokov razvoj je večplasten, otrok ima v zgodnjem otroštvu zdravstvene težave, na splošno pa je največja pomanjkljivost pomanjkanje starševskih spretnosti in rezultati, ki jih vidimo zdaj so, da več kot 50 % otrok ne govori, ne komunicira. Opazen je velik upad grobe in fine motorike -otroci, stari tri ali štiri leta, ne skačejo, ne znajo vzeti škarij ali zaradi pomanjkanja impulza ne morejo udariti žoge- vidimo, da gre za ogromen zaostanek, ki je posledica pandemije, ko nihče ni skrbel za spodbujanje najmlajših otrok.

Chile crece contigo poskuša opraviti svoje delo, družini daje komplet v osemnajstih, štiriindvajsetih ali šestintridesetih mesecih, vendar številne družine ne vedo, kako uporabiti podporno gradivo.

Ustvarjanje skupnosti opolnomočenih žensk

Za Anne je pomembno, da so vidne pobude, ki kot prvi element obravnavajo materinstvo in medsebojno komuniciranje. Izvajamo pilotni projekt, pri katerem enkrat na teden izmenično delamo individualno, drugi dan pa skupinsko delo s petimi ženskami v njihovi skupnosti, da bi obravnavali vprašanja, povezana z izobraževanjem, pa tudi z vodenjem, opolnomočenjem, izobraževanjem o nasilju na podlagi spola in finančnim izobraževanjem, pojasnjuje. Cilj je, da jih usposobimo in da po končanem programu postanejo predstavnice izobraževanja v svojih skupnostih, da bi v svojih soseskah izvajale delavnice o vodenju, spolu, nasilju, da bi opozarjale na pomen izobraževanja in kako lahko ženske matere spremenimo svojo skupnost z dobrim ravnanjem in pozitivno vzgojo svojih otrok.

Na koncu se Anne dotakne pomena zgodnjega odkrivanja primerov nasilja na podlagi spola. To je zelo globoko v ženski, težje ga je zlomiti, ženske težko govorijo o teh izkušnjah, vendar lahko nasilje pri otrocih napademo veliko prej, pravi in ugotavlja, da bodo ženske s tovrstnimi intervencijami lahko spremenile to realnost. Če gradimo na dobrih temeljih, zlasti čustvenih, bo to imelo rezultate v življenju, tako na kognitivnem kot na akademskem področju. Otrok, ki se v otroštvu nauči samopomoči in samokontrole, bo na koncu imel več empatije, kar bo prispevalo k življenju v družbi, zaključi.

Piše: Damian Ahlin

VIR:  elmostrador