Dodatek za veliko družino

0
197
Družina. (Foto: Pixabay)

V petek, 12. aprila, bo izplačan dodatek za veliko družino, ki se izplača enkrat letno. Letos za družine s tremi otroki znaša 487,66 evra, za družine s štirimi ali več otroki pa 592,60 evra. Gre za letni prejemek, ki je namenjen družinam s tremi ali več otroki. Pravico do dodatka ima eden od staršev, pod pogojem, da imajo eden od staršev in otroci skupno stalno ali začasno prebivališče v Sloveniji.

Za družine, ki otroški dodatek prejemajo v drugi državi članici Evropske unije oziroma Evropskega gospodarskega prostora, veljajo posebna pravila.

V letu 2023 je bilo za dodatek za veliko družino namenjenih 16 milijonov evrov za 33.717 družin.

Za vse upravičence do otroškega dodatka in za vse, ki so v letu 2023 vložili vlogo za uveljavljanje pravice do dodatka za veliko družino center za socialno delo odloči o pravici do dodatka za veliko družino po uradni dolžnosti, kar pomeni, da ni treba vlagati posebne vloge, so zapisali na ministrstvu.

C. R., STA