Gledališka dejavnost: Dramski krožki in skupine kot pedagoško orodje za razvoj otrok

0
461
(Foto: Freepik)

Dviguje samozavest, pomaga pri socializaciji in izboljšuje koncentracijo: to so nekatere prednosti gledališke dejavnosti že od zgodnjega otroštva.

 

 

Človek je od rojstva v nenehnem procesu sprememb in učenja. Toda lastna osebnost se začne graditi v prvi življenjski dobi. Tako navaja panameriška zdravstvena organizacija (Paho) v Priročniku za nadzor razvoja otrok. V tem priročniku Paho poudarja pomen igrivih dejavnosti. In gledališče je ena tistih koristnih dejavnosti.

Teresa Blanch, Antonio Moras in Anna Gasol so avtorji knjige »100 gledaliških iger v predšolski vzgoji«. Avtorji pojasnjujejo, da v obdobju od tretjega do petega leta starosti, otroci začnejo popolnoma nov proces odnosov z drugimi, ki ga je mogoče okrepiti in pospešiti z gledališkim izražanjem v razredu. Avtorji izpostavijo deset prednosti, ki jih gledališka dejavnost nudi otrokom:

. Razvija otroško ustvarjalnost: Gledališka dejavnost spodbuja otrokovo zmožnost domišljanja, s čimer razvija njihovo ustvarjalnost z igrivimi dejavnostmi.

. Dviga samozavest

. Poveča sposobnost izražanja: Svet dramaturgije kot del vzgoje otrok v razredu prispeva k temu, da otroci sami spoznajo nove mehanizme za izražanje svojih idej in občutkov z besedami ali kretnjami.

. Spodbuja otroke k druženju: Gledališka dejavnost otrokom omogoča, da z drugimi izpostavljajo odnose naklonjenosti, prijateljstva in solidarnosti, s čimer izgubijo strah pred druženjem.

. Uči timskega dela: Blanch, Moras in Gasol trdijo, da otroci s sodelovanjem v gledališču okrepijo svoje lastnosti za timsko delo in v njih vzbuja spoštovanje do prizadevanja drugih.

. Vzgoja k disciplini: Sodelovanje v gledališki predstavi zahteva vztrajnost, predanost in pozornost. Zato se otroci v vsem procesu naučijo biti veliko bolj disciplinirani.

. Pomaga pri spoznavanju okolice: Interpretacija različnih likov iz vsakdanjega življenja, živali ali drugih, sili malčke, da opazujejo okolje, v katerem živijo, in ga bolje spoznavajo.

. Spodbuja otroke, da tvegajo in se soočajo z različnimi situacijami: Ko se vključijo v uprizoritveno umetnost, se zavesa dvigne in se navadijo nastopati pred številno publiko. Otroci bodo pripravljeni tvegati in se soočati s kakršno koli realno situacijo.

. Vzgaja za vrednote: Če je nekaj, česar je v otroških igrah veliko, so to vrednote. Poleg zabave, se z vsako igro otroci naučijo moralnih in drugih vrednot, ki jim pomagajo razlikovati med dobrim in zlim, kaj je prav in kaj narobe.

. Izboljša koncentracijo in razvija bralne navade: Učenje dialoga poveča koncentracijo. Ne da bi se tega zavedali, bodo otroci tudi ohranili in razvili bralno navado.

Piše: Jože Jan

Vir: Educación 3.0, Španija