Gradnja nove OŠ Loka v Črnomlju poteka gladko in po načrtih

0
176
Osnovna šola v Loki, gradnja, november 2023 (vir: Občina Črnomelj, foto: Jani Pavlin)

Pri projektu Gradnja Osnovne šole Loka Črnomelj so v zadnjem času potekale posodobitve projektne naloge ter potrditev projektne dokumentacije, kot so to zahtevali uporabniki. Končana so tudi pogajanja z izvajalcem in ministrstvom glede cene. Projekt je bil odobren v času prejšnje vlade, ko je šlo tudi za v Sloveniji največjo investicijo, financirano s strani države v šolsko ustanovo.

 

Občina Črnomelj pa je včeraj objavila, da je projektna dokumentacija potrjena, pogajanja z izvajalcem glede cene pa so zaključena. Gradnja tako poteka naprej kakor je predvideno.

V novo šolo bodo učenci, starši in zaposleni vstopili predvidoma v začetku šolskega leta 2024/2025.

Aktivnosti za gradnjo šole so se začele decembra 2021, vlada Janeza Janše je nato 24. februarja 2022 na 115. redni seji sklenila, da v Načrt razvojnih programov uvrsti projekt Rušitev in novogradnja dela objekta Osnovna šola Loka. Nadalje je vlada sprejela sklep o sofinanciranju investicije. Na podlagi tega so nato stekli nadaljnji postopki projekta, ki ga vodi občina. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno 17. novembra 2022, čas gradnje je bil predviden 18 mesecev.

Občina Črnomelj je bila sicer ena od dveh slovenskih občin (od 212), ki so ji bila v času prejšnje Janševe vlade dodeljena sredstva za kar dve osnovni šoli (za Dragatuš in Loko). Dodatna sredstva je takratna vlada odobrila še za Osnovno šolo Podzemelj (občina Metlika).

Investicijska vrednost projekta rušitve in novogradnje dela objekta Osnovna šola Loka je bila določena pri nekaj več kot 12,1 milijona evrov (z DDV), od tega prispevek Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 6,95 milijona evrov (po sklepu vlade in potrditvi v takratnem državnem zboru), prispevek Eko sklada RS nekaj manj kot 1,36 milijona evrov, za preostanek v višini nekaj več kot 3,81 milijona evrov pa je bilo določeno, da bo to plačala občina.

Površina novogradnje znaša okoli 4.400 m2. Osnovni namen investicije je izboljšanje prostorskih možnosti in zagotavljanje delovnih, bivalnih in učnih pogojev v OŠ Loka, kjer se že leta soočajo s prostorsko stisko in izvajanjem osnovnošolskega pouka v prostorih, ki ne dosegajo prostorskih normativov.

Notranjost novogradnje OŠ Loka:

 

Potek gradnje v posameznih časovnih obdobjih:

Gradnja osnovne šole Loka Črnomelj (vir: Občina, foto: Jani Pavlin)

Foto: Jani Pavlin (iz zraka) in arhiv Občine Črnomelj (notranjost)

Občina na svoji spletni strani redno objavlja tudi stanje na projektu, to je dostopno na povezavi.

Vir: crnomelj.si

A. L. / Moja Dolenjska