Minister Janez Cigler Kralj: “Okrepili smo programe v podporo družini ter tako družinam, otrokom in mladostnikom zagotovili brezplačne in široko dostopne programe”

0
426
(Foto: Freepik)

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki opravlja tekoče posle, Janez Cigler Kralj je v poslanici ob mednarodnem dnevu družin, ki je bil včeraj, 15. maja, družinam čestital in predstavil ukrepe, ki so jih na ministrstvu sprejeli za pomoč družinam. Še posebej je izpostavil pomoč v času covida-19, med njimi solidarnostni dodatek. Celotno poslanico si lahko preberete v nadaljevanju:

 

“Družine so temelj vsake družbe. Na poseben pomen družine v družbi je Organizacija združenih narodov začela opozarjati v osemdesetih let prejšnjega stoletja, saj je leta 1983 Komisija za socialni razvoj pripravila resolucijo o vlogi družine v procesih družbenega razvoja. Konec leta 1993 pa je Generalna skupščina OZN 15. maj razglasila za dan družin.

Vsakoletna obeležitev dneva družin je priložnost, da spregovorimo družbenih, ekonomskih in demografskih procesih, ki vplivajo na družine v sodobnem svetu. V preteklih dveh letih so družine doživele zahtevne preizkušnje. Zdravstvena kriza je močno prizadela življenja slovenskih družin, veliko je bilo tudi socialnih stisk. Zato smo na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti družinam namenili posebno pozornost in jim pomagali z ukrepi za ublažitev in odpravo posledic epidemije covid-19 za otroke in družine. Med pomembnejšimi ukrepi so bile denarne pomoči, ki smo jim namenili družinam v času epidemije. Zagotovili smo solidarnostne dodatke, velikim družinam povečali znesek dodatka za velike družine.

Dolžnost politike je, da družine podpre in ustvarja ter krepi sistem, ki je v podporo družinam. V zadnjih dveh letih smo zato poleg interventnih ukrepov naredili pomembne premike tudi na sistemski ravni.

Pomembno smo okrepili programe v podporo družini ter tako družinam, otrokom in mladostnikom zagotovili brezplačne in široko dostopne programe. Ker je preživljanje otrok precejšen finančni zalogaj, smo sprejeli ukrepe za pomoč in finančno razbremenitev staršev. Vnovič smo uvedli brezplačen vrtec za drugega otroka iz iste družine, ki je hkrati v vrtcu s starejšim otrokom. Starši so oproščeni plačila za vrtec tudi za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem.

Starši otrok, rojenih od leta 2021 naprej, prejmejo višji znesek pomoči ob rojstvu otroka, to je 367,15 evrov. Višino starševskega dodatka za starše, ki niso zavarovani za starševsko varstvo (npr. študentke/je, nezaposleni) in ga prejemajo eno leto od rojstva otroka, smo dvignili na višino osnovnega zneska minimalnega dohodka, sedaj znaša 421,89 evrov. Tudi najnižje izplačilo materinskega, očetovskega in starševskega nadomestila smo povišali na osnovni znesek minimalnega dohodka v bruto znesku 421,89 evrov.

Za starše, ki delajo za krajši delovni čas, smo prispevke od tistega dela, ko so doma z otrokom, zvišali iz minimalnega zneska na znesek njihove dejanske osnove. To pomeni, da bodo starši ob morebitnem rojstvu še enega otroka po koriščenju krajšega delovnega časa prejemali višja nadomestila, ob upokojitvi pa za to obdobje, ki so ga preživeli  z otrokom, ne bodo kaznovani v obliki nižje pokojnine.

Posebno pozornost smo namenili tudi staršem otrok s posebnimi potrebami. Znesek delnega plačila za izgubljeni dohodek za starše, ki so zapustili trg dela in so doma z otrokom, ki potrebuje posebno nego in varstvo, smo povišali na 1.074,43 evrov.

Še naprej bomo skrbeli za kakovost življenja družin in vzpostavitev spodbudnega okolja za odločanje za otroke.

Drage družine, ob mednarodnem dnevu družin vam iskreno čestitam. Danes je vaš dan in je letos to nedelja, vam želim, da jo preživite skupaj!”  Minister Janez Cigler Kralj

J.S.