Občine Obalno-kraške regije bodo za gradnjo vzgojno-izobraževalnih objektov prejele več kot 7,5 milijona evrov

0
542
Ministrica prof. dr. Simona Kustec se je na Univerzi na Primorskem med drugim srečala tudi z raziskovalkami, štipendistkami razpisa MSCA (Foto: MIZŠ)

Na podlagi letošnjega Razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji, ki ga je v začetku leta objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, bodo občine Obalno-kraške regije prejele skupaj nekaj več kot 7,7 milijona evrov za šest projektov.

 

»Obalno-kraška regija je razvojno naravnana, v njej je razgibano vzgojno-izobraževalno delo, živahna je investicijska dejavnost, vsekakor pa gre za regijo, ki ji daje poseben pečat in širino tudi dejstvo, da gre za narodnostno mešano območje, na katerem ljudje med sabo prijazno sobivajo,« je v izjavi za medije v Kopru poudarila ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec, ki se je včeraj mudila na delovnem obisku v Obalno-kraški regiji.

V regiji sicer deluje devet samostojnih vrtcev in osem pri osnovni šoli, poleg teh pa še trije zasebni. Vse skupaj obiskuje 4489 otrok. V 32 vrtčevskih oddelkih, v katere je vključenih nekaj več kot 500 otrok, pa vzgojno delo poteka v italijanskem jeziku. Za te oddelke bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport letos predvidoma zagotovilo 237.929 evrov.

V regiji deluje tudi 24 matičnih šol s 15 podružnicami ter en zavod in osnovna šola za otroke s posebnimi potrebami.

V regiji je razvita mreža srednjih šol, 9 srednjih šol deluje v njej, ki jih v tem šolskem letu obiskuje 3.628 dijakinj in dijakov. Tri med šolami izvajajo tudi programe v italijanskem učnem jeziku na narodno mešanem območju.

Prav tako deluje 6 višješolskih zavodov z okoli 90 vpisanimi študenti. V Kopru, Izoli, Portorožu in Piranu pa študira 5.833 visokošolskih študentk in študentov. Poudariti velja, da je v Obalno – kraški regij vpisanih 20% tujih študentov, kar je precej nad slovenskim povprečjem, ki znaša 10,6 odstotka.

Tudi znanstveno-raziskovalna dejavnost je razvejana v regiji. V Kopru deluje Znanstveno-raziskovalno središče, v Piranu pa Morska biološka postaja. Slovenski partnerji iz te regije sodelujejo v 45 projektih programa Obzorje 2020, ki so skupno pridobili dobrih 23,5 milijona evrov, od tega 15,2 milijona evrov projekt InnoRenew.

Bogata je investicijska dejavnost na področju vzgoje in izobraževanja v tej regiji. Na podlagi letošnjega Razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji, ki ga je v začetku leta objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, bodo občine Obalno-kraške regije prejele skupaj nekaj več kot 7,7 milijona evrov za šest projektov. Občina Komen bo sredstva prejela za dozidavo in rekonstrukcijo vrtca, Občina Sežana za novogradnjo tamkajšnje glasbene šole, Občina Divača za dozidavo Osnovne šole Divača, Občina Hrpelje-Kozina za izgradnjo vrtca Materija, Občina Koper za novogradnjo Osnovne šole Škofije ter občina Piran za sofinanciranje Vrtca v Luciji.

V letošnjem letu se je zaključila tudi investicija v prenovo objekta nekdanje STŠ v Kopru s pripadajočo telovadnico. Prenovljene so bile površine za potrebe izvajanja izobraževalne in raziskovalne dejavnosti Univerze na Primorskem – Fakultete za management ter delno tudi tamkajšnje Pedagoške fakultete. Poleg prostorov v potrebni velikosti za zagotovitev nemotenega delovanja obeh fakultet, je potrebno izpostaviti tudi prenovo objekta telovadnice, ki bo po dogovoru med Univerzo na Primorskem in Mestno občino Koper v souporabi vrtca in šole z italijanskim učnim jezikom. Celotna investicija je znašala 6,5 milijona evrov.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport trenutno sofinancira tudi nujna investicijsko vzdrževalna dela na področju študentskih domov v skupni višini 366 tisoč evrov.

Izpostaviti velja tudi investiciji, ki sta bili izbrani na letošnjem Javnem razpisu za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v rekonstrukcijo športnih bazenov ter posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin. Na razpisu sta bili uspešni občini Izola in Piran. Tako bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v Izoli sofinanciralo projekt Kolopark, v Piranu pa Kolopark v Parku Sonce. Za vsakega bo namenilo dobrih 22.900 evrov.

Odlična je novica, da je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport skupaj z Univerzo na Primorskem našlo rešitev za Akvarij Piran. Dopoldne je bil v Piranu podpis pisma o nameri o brezplačnem prenosu Akvarija Piran na Univerzo na Primorskem. Z njim je doslej upravljala Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran. Akvarij Piran bo tudi v prihodnje odprt za obiskovalce, Univerza na Primorskem pa ga bo namenila tudi za izvajanje visokošolske dejavnosti. Tu bo lahko vzpostavila enega od stebrov novega univerzitetnega centra, ki bo namenjen izvajanju visokošolske in raziskovalne dejavnosti glede varstvene biologije morja, varstva narave, ekologije in populacijske biologije … Gre za nov pomemben mejnik v delovanju Akvarija Piran, ki deluje že od leta 1967.

Ministrica prof. dr. Simona Kustec, državna sekretarja dr. Mitja Slavinec in Damir Orehovec ter Marjan Dolinšek, državni sekretar za področje izobraževanja in športa v kabinetu predsednika vlade, so in še bodo danes obiskali nekatere vrtce, osnovne in srednje šole v Kopru, Izoli, Sežani, v Luciji, Ankaranu, v Kozini, Štanjelu in Divači. Že dopoldne pa je ministrica obiskala Univerzo na Primorskem.

Vir: gov.si