Prenovljeni in novi šolski prostori v letošnjem letu

0
190
Ljubečna pri Celju, Osnovna šola. (Foto: Lili Pušnik / STA)

V prvih mesecih novega šolskega leta se bo zaključilo tudi za več milijonov evrov investicij v vrtce in šole, v pripravi pa je tudi še nekaj intervencijskih vlog za sanacijo poškodovanih stavb po neurjih. Prav tako se jeseni končuje za več kot 20 milijonov evrov vrednih projektov v okviru energetskih sanacij stavb.

Na razpisu za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Sloveniji v proračunskem obdobju 2021-2024 je bilo za sofinanciranje izbranih 126 projektov (55 za vrtce in 71 za osnovne šole) v skupni vrednosti 114,4 milijona evrov sofinancerskih sredstev. Doslej je bilo sofinanciranih 26 investicij v vrtce in 39 investicij v osnovne šole. V programu sofinanciranja je trenutno še 29 investicij v vrtce in 32 v osnovne šole. Sofinanciranje poteka skladno s potekom občinskih investicij, zaključek je predviden v letu 2025, so za STA pojasnili na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje.

Več investicij pa se bo po njihovih navedbah zaključilo še v letošnjem letu, med njimi so dograditve, preureditve in rekonstrukcije pa tudi izgradnje nekaterih novih objektov.

V teku je tudi za nekaj milijonov evrov investicijsko-vzdrževalnih del, prav tako so odobrena intervencijska sredstva. Julija se je začel tudi projekt sanacije odprave posledic neurja na Gimnaziji Litija, ki bo zaključen do konca leta. Projekt je vreden 1,44 milijona evrov, od tega ministrstvo zagotavlja 1,04 milijona evrov. V pripravi pa je še nekaj intervencijskih vlog za sanacijo poškodovanih stavb po neurjih in poplavah.

Letošnjo jesen bo končanih tudi za več kot 20 milijonov evrov vrednih projektov v okviru energetskih sanacij stavb. Prav tako je bilo letos po navedbah ministrstva zagotovljenih 1,4 milijona evrov sredstev za vgradnjo dvigal in drugih prilagoditev objektov na več kot 15 zavodih, in sicer v skladu z zakonom o izenačevanju možnosti invalidov, po katerem je treba do konca leta 2025 zagotoviti primerno prilagoditev obstoječih javnih objektov z odpravo ovir.

STA objavlja tabele nekaterih investicij na področju vzgoje in izobraževanja.

Tabela investicij v vrtcih, ki se bodo zaključile v letu 2023, in njihova vrednost:

občina    projekt v vrtcu              vrednost (EUR)
---------------------------------------------------------------------
Komen    dozidava in rekonstrukcija vrtca Štanjel  1.044.625,00
Log-Dragomer prizidek vrtca Dragomer            396.301,77
Mozirje   razširitev vrtca Mozirje          1.568.310,00
Veržej    izgradnja vrtca Veržej           1.803.205,74
Vransko   ureditev dodatnih prostorov v vrtcu Vransko  106.991,27
Zreče    prizidava in rekonstrukcija vrtca Zreče   1.939.506,13

Tabela investicij v osnovnih šolah, ki se bodo zaključile v letu 2023, in njihova vrednost:

občina       projekt v osnovni šoli               vrednost (EUR)
-------------------------------------------------------------------------------------
Benedikt      delna preureditev in razširitev OŠ Benedikt      944.756,15
Bovec       izgradnja športne dvorane v Bovcu          6.573.647,57
Maribor      ureditev telovadnice OŠ F. P. in OŠ B. K. Maribor  3.169.426,61
Mozirje      razširitev OŠ Mozirje                1.639.260,73
Pivka       izgradnja dvorane Šmihel v občini Pivka        561.200,00
Rogašovci     rekonstrukcija učnih prostorov OŠ Sveti Jurij     398.439,19
Slovenj Gradec   prizidek in rekonstrukcija OŠ Podgorje         658.885,40
Slovenj Gradec   prizidek in rekonstrukcija Tretje OŠ Slovenj Gradec 1.852.759,10
Solčava      telovadnica Solčava                 1.259.028,30
Šmarješke Toplice rekonstrukcija OŠ Šmarjeta              2.478.216,50
Črnomelj      dograditev OŠ Dragatuš                3.159.081,34
Jesenice      ureditev telovadnice OŠ Poldeta Stražišarja      850.261,45
Murska Sobota   dograditev učilnic OŠ IV. Murska Sobota        392.765,32
Škofja Loka    rekonstrukcija in nadzidava OŠ Jela Janežiča     1.700.000,00

Tabela investicijskih projektov na področju srednjih šol, dijaških domov, zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami in drugih centrov, ki so v teku, in njihova vrednost:

projekt                         vrednost (EUR)
----------------------------------------------------------------------
intervencijska pot ob Dijaškem domu Bežigrad Ljubljana    288.261
avla, učilnica, jedilnica na Sr. zdr. šoli Murska Sobota   847.503
rekonstrukcija kuhinje v SŠ Veno Pilon Ajdovščina     1.551.327
zamenjava strešne kritine na SGTŠ Radovljica         194.905
gradnja dodatnih prostorov Dvojezične SŠ Lendava       530.762
dozidava in rekonstrukcija Gimnazije Bežigrad       4.516.006
nakup tiskarske opreme - Državni izpitni center       515.067
pridobitev zemljišča pod dvorano TŠC Maribor         383.800
nakup parkirnih mest SEŠLJ Roška               486.268
pridobitev in obnova stanovanjske enote Mladinski dom MB   445.000
pridobitev in obnova stanovanjske enote VIZ Višnja Gora   474.500
pridobitev in obnova stanovanjske enote SC Planina      393.600
pridobitev in obnova stanovanjske enote ZVI Logatec     420.000

Tabela odobrenih sredstev v letu 2023 za investicijsko-vzdrževalna dela na objektih in opremi:

investicijsko-vzdrževalna dela      skupna vrednost (EUR)
---------------------------------------------------------------
srednješolski zavodi (141 vlog)        4.598.636,06
dijaški domovi (18 vlog)             911.724,09
vzgojni zavodi (28 vlog)             582.007,34

Tabela odobrenih intervencijskih sredstev v letu 2023:

intervencijska sredstva          skupna vrednost (EUR)
---------------------------------------------------------------
srednješolski zavodi (20 vlog)          611.280,33
dijaški domovi (6 vlog)             158.142,25
vzgojni zavodi (8 vlog)             141.046,08

Po navedbah ministrstva za vzgojo in izobraževanje je v pripravi še 11 intervencijskih vlog za sanacijo poškodovanih stavb po neurjih in poplavah, za katere še niso znane vrednosti sanacij in bodo predvidoma zaključena do konca leta 2023. To so:
– sanacija tal poplavljene telovadnice v Biotehniškem centru Naklo,
– odstranitev dreves po neurju pri Dijaškem domu Lizika Jančar,
– sanacija posledic neurja v telovadnici Dijaškega doma Drava,
– sanacija v Srednji šoli Ravne, Višji strokovni šoli Ravne in MIC Ravne,
– sanacija poškodovane strehe, sten in polomljenih dreves v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti v Murski Soboti,
– sanacija tal, električne napeljave, aparatov in pohištva v Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra Kamnik,
– sanacija bazenske tehnike v Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik,
– sanacija parketa v telovadnici, strehe in stropa v Gimnaziji Kranj,
– sanacija škode v dvorani na Dvojezični šoli Lendava,
– sanacija poškodovanega objekta Srednje šole Muta,
– sanacija poškodovane strehe, podrtih ograj in podrtih dreves v Biotehniški šoli Rakičan.

Tabela projektov v okviru energetskih sanacij evropske kohezijske politike 2014-2020, ki bodo končani letos jeseni, ter njihova vrednost:

stavba za energetsko prenovo        površina v m2  vrednost (EUR)
----------------------------------------------------------------------------------
Srednja zdravstvena šola Ljubljana       5.562     3,1 mio
tri stavbe Šolskega centra Nova Gorica     14.137     5,5 mio
Center šol. in obšol. dejavnosti (CŠOD) Soča  3.219     2,7 mio
dve stavbi CŠOD Štrk              1.235     1,5 mio
dve stavbi SESGŠ Kranj in SŠ Izola       9.214     2,3 mio
Dijaški dom Vič                13.215     4,6 mio
Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina       8.847     1,3 mio

Tabela investicij na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije in njihova vrednost:

investicija                                   vrednost (EUR)
----------------------------------------------------------------------------------------------
sofinanciranje videokonferenčnega sistema na Arnesu 2023/24 in 2024/25         80.000
anketni sistem 1ka na Arnesu 2023/24                          29.000
progr. oprema Microsoft za vzgojno-izobraževalne zavode               4.842.000
progr. oprema univerz v LJ, MB, na Primorskem, NUK, CTK in FIŠ 2023, 2024, 2025   3.078.698
zagotavljanje protivirusne zaščite za vzgojno-izobraževalne zavode 2023, 2024, 2025  24.388
nabava IKT vzgojno-izobraževalnim zavodom                     še ni znana

Vir: ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

C. R., STA