Podprli novelo zakona za jasnejšo določitev namembnosti izplačil iz šolskih skladov

0
580
Visoka šola Grm Novo mesto (Foto: FB)

Odbor DZ za izobraževanje je soglasno podprl predlog novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, s katero jasneje določajo namembnost izplačil iz šolskih skladov. Zagotoviti želijo enake možnosti vsem otrokom. Podprli so tudi odlok o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šole Grm Novo mesto.

Izplačila iz šolskih skladov niso sistemsko urejena, zato predlagajo enotna pravila za vse šolske sklade, je uvodoma poudaril Lep. Po predlogu se bodo sredstva iz šolskega sklada lahko namenila tudi za udeležbo otrok, učencev in dijakov iz socialno manj spodbudnih okolij za tiste dejavnosti, ki so povezane z izvajanjem javnoveljavnega programa, vendar se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev. Tako se bodo otrokom zagotavljale enake možnosti. V primeru, da je upravičencev več, kot znaša obseg sredstev, in ta ne zadoščajo za vse, je predvideno, da se sredstva dodelijo vsem upravičencem v enakem deležu.

Uzakonjajo tudi predpogoj, da se bodo lahko v davčni zakonodaji vsa izplačila iz šolskega sklada določila kot davčne oprostitve in uvedla razbremenitev za učence in dijake iz socialno ogroženih družin. Predlog sprememb zakona o dohodnini, s katerim bi to lahko uredili, je sicer že v parlamentarnem postopku. S predlogom novele zakona, ki ga je danes obravnaval odbor, pa tudi določajo, da je upravičenec do donacij iz namenitve dela dohodnine lahko tudi šolski sklad oz. sklad vrtca.

Predlog so podprle tudi koalicijske stranke. Kot je povedal državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje Mitja Slavinec, so predlogi po ocenah vlade dobrodošli in vredni razmisleka, vendar so po preučitvi ugotovili, da bi bila kakšna drugačna pot do teh ciljev primernejša in učinkovitejša. Izpostavil je rešitve, ki zadevajo dohodnino. Glede namembnosti šolskih skladov pa je dejal, da slednji ne smejo postati socialni skladi, saj da šola ne sme postati socialna ustanova, pač mora ostati izobraževalna institucija.

Odbor je danes na predlog koalicijskih strank podprl tudi predlog odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto. S predlogom, o katerem bo sicer končno odločil DZ, se bo ta zasebni zavod preoblikoval v javnega. Ustanoviteljske pravice in obveznosti bi po predlogu izvrševala vlada.

Poslanec SDS Tomaž Lisec verjame, da bodo tako krepili javno šolstvo, znanje za razvoj kmetijskih znanosti ter naredili dodaten korak k decentralizaciji na področju izobraževanja. Odlok je namreč korak k možni ustanovitvi fakultete v Novem mestu. S tem, ko bi zavod postal javni, želijo tudi finančno razbremeniti študente.

Do odloka pa je zadržano ministrstvo za izobraževanje. Slavinec je izpostavil, da je vlada avgusta sprejela namero o ustanovitvi javnega visokošolskega zavoda, univerze s sedežem v Novem mestu. Po njegovih besedah je interes, da se v tistem okolju povežejo vse tamkajšnje visokošolske pobude v eno univerzo, in ne dve in morda še kakšen samostojni zavod.

Tudi Mestna občina Novo mesto ima vizijo, da pride do ustanovitve javne univerze, je povedal župan Gregor Macedoni.

Piše: J.S., STA