Pravnomočna sodba ob odpovedi zaradi odklanjanja samotestiranja zaposlenega v šolstvu

0
758
(Photo: Shutterstock)

Po podatkih ministrstva za izobraževanje je doslej pravnomočna ena sodba, s katero je bila kot zakonita potrjena odpoved delovnega razmerja zaposlenemu v šolstvu zaradi odklanjanja samotestiranja na koronavirus. Po podatkih Dela gre za učiteljico, ki je samotestiranje zavračala z navedbami, da gre za poseg v nedotakljivost telesa.

Delovno sodišče naj bi razsodilo zakonitost odpovedi delovnega razmerja zaradi odvračanja samotestiranja tudi v primeru vzgojiteljice, je poročalo Delo. V tem primeru sodba še ni pravnomočna.

Učiteljica in vzgojiteljica naj bi po navedbah Dela testiranje odklanjali, ker ga doživljata kot poseg v nedotakljivost telesa in duševno integriteto in ker po njuni oceni za zahtevano obvezno testiranje ni obstajala utemeljena zakonska podlaga.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ne razpolaga s pravno podlago za zbiranje podatkov o podanih odpovedih delovnega razmerja po šolah, so zapisali.

Ob tem so pojasnili, da so delodajalci zaposlenih v šolah ravnatelji. “Če šola kot tožena stranka zaprosi sodišče, da obvesti o pravdi tudi Republiko Slovenijo, potem ministrstvo sodeluje v postopku preko pristojnega državnega odvetništva kot stranski interevenient na strani šole,” so zapisali.

Tudi sami sicer razpolagajo s podatkom o eni pravnomočni sodbi, s katero je bila kot zakonita potrjena redna odpoved iz krivdnega razloga zaposlenemu, ki je odklanjal samotestiranje. V dveh primerih pa po njihovih podatkih sodba še ni pravnomočna, je pa bilo na prvi stopnji prav tako odločeno, da je bila odpoved zakonita, so še sporočili z ministrstva.

Samotestiranje v šolah od 21. februarja sicer za učence, dijake in zaposlene ni več obvezno.

P.T., STA