Predstavitev dogodkov in dosežkov Slovenskega predsedovanja Svetu EU na področju znanosti

0
384
Konferenca Nova era; slovensko predsedovanje EU. (Foto: UKOM)

Slovensko predsedovanje Svetu EU (PSEU) je nadaljevalo z realizacijo ambicioznih ciljev Načrta za raziskave in inovacije, ki je bil oblikovan v sodelovanju s partnerji v triu predsedovanja, Nemčijo in Portugalsko. Vrhunec dosežkov PSEU predstavljajo sprejeti sklepi Sveta o prihodnjem upravljanju Evropskega raziskovalnega prostora (angleško European Research Area – ERA) in priporočila Sveta o Paktu za raziskave in inovacije, ki skupaj tvorijo prenovljen javno-politični okvir sodelovanja EU akterjev na področju znanosti in inovacij.

 

Slovensko predsedovanje Svetu EU (PSEU) se je pričelo 1. julija 2021 z jasno ambicijo po nadaljevanju dela v okviru “Načrta za raziskave in inovacije – razvoj odporne, suverene in trajnostne Evrope”, ki smo ga razvili s partnerji v triu; Nemčije, Portugalske in Slovenije.

V okviru predsedovanja je Slovenija uspešno organizirala 13 dogodkov na področju raziskav in inovacij, pri katerih smo zasledovali enoten cilj usmerjanja in zagotavljanja podpore prenovi Evropskega raziskovalnega prostora (ERA), ki bo pospešil evropsko vizijo znanja, izobraževanja in znanosti v zeleno in digitalno prihodnost.

Pri tem smo uspešno naslovili vse štiri krovne prioritete predsedovanja na področju raziskav in inovacij, in sicer vključujoče upravljanje, znanje in veščine, zeleni prehod in digitalna transformacija.

Podrobnejši opisi posameznih dogodkov in dosežkov PSEU

V nadaljevanju podajamo podrobnejše opise posameznih dogodkov in dosežkov PSEU:

 1. Krepitev Evropskega raziskovalnega prostora (ERA) in enakost spolov ter Ljubljanska deklaracija o enakosti spolov na področju znanosti in inovacij
 2. Sprejetje Uredbe Sveta o ustanovitvi Skupnega podjetja za evropsko visokozmogljivostno računalništvo (angleško European High-Performance Computing Joint Undertaking – EuroHPC)
 3. Neformalno srečanje ministrov, pristojnih za konkurenčnost (raziskave) 2021
 4. Svet za konkurenčnost (raziskave)
 5. Plenarno zasedanje Odbor za evropski raziskovalni prostor in inovacije (angleško European Research ARea and Innovation Committee – ERAC) in skupni sestanek z Generalnimi direktorji za visoko šolstvo
 6. Zasedanje Delovne skupine za raziskave (angleško Research Working Party – RWP) in obisk atašejev
 7. Agenda za Zahodni Balkan na področjih inovacij, raziskav, izobraževanja, kulture, mladih in športa – inovacijska agenda za Zahodni Balkan
 8. Konferenca predsedstva „Novi evropski raziskovalni prostor – k odgovorni družbi tretjega tisočletja, ki temelji na znanju
 9. Spletna konferenca Marie Sklodowska Curie: „Krepitev uravnoteženih mobilnostnih tokov v Evropi“
 10. Predlog sklepa o sodelovanju v partnerstvo za meroslovje in predlog uredbe Sveta o ustanovitvi skupnih podjetij
 11. Svet za konkurenčnost (raziskave)
 12. Dnevi Evropskega strateškega foruma za raziskovalne infrastrukture (angleško European Strategy Forum on Research Infrastructures – ESFRI)
 13. Delavnica o uporabi predvidevanja na področju raziskav in inovacij ter delavnica o sinergijah med znanostjo in visokim šolstvom
Na časovnem traku od 1.julija do 31. decembra - to je čas predsedovanja Slovenije Svetu - so označeni datumi sprejetih dokumentov in organiziranih dogodkov
Časovnica posameznih dogodkov in dosežkov | Avtor Tit Neubauer

Nabor ključnih dokumentov in dosjejev s področja znanosti si poglejte na POVEZAVI.