Prenova in energetska sanacija glasbene šole v Ljutomeru

0
413
(Foto: GŠ Ljutomer/FB)

V Ljutomeru bodo popoldne predali namenu prenovljeno in energetsko sanirano Glasbeno šolo Slavka Osterca. Prenova in sanacija sta stali nekaj več kot 1,8 milijona evrov.

 

V okviru energetske sanacije objekta so vzpostavili tudi energetsko upravljanje objekta. Staro stavbno pohištvo so demontirali ter vgradili novega, zamenjali so vso električno inštalacijo ter med drugim uredili še izolacijo podstrešja in stropa nad neogrevano kletjo. Obstoječe svetilke so zamenjali z novimi LED svetilkami. Vgradili so tudi toplotno črpalko z vso pripadajočo opremo ter navezavo do kotlovnice.

Sočasno z energetsko sanacijo so izvedli tudi rekonstrukcijo objekta glasbene šole. Zaradi dotrajanosti so morali na novo postaviti in ojačati nosilno konstrukcijo. Izdelali so nove temelje, vertikalne stebre in nove armiranobetonske plošče.

Predelali in obnovili so leseno konstrukcijo dela ostrešja ter uredili novo požarno stopnišče iz dvorane. Vrednost del je bila nekaj več kot 1,15 milijona evrov. Za del stroškov je občina Ljutomer v letu 2019 pridobila nepovratna sredstva na podlagi zakona o financiranju občin v višini dobrih 256.000 evrov.

V sklopu investicije se je pokazala potreba po sanaciji kapilarne vlage v kleti. Vrednost teh del je znašala dobrih 116.000 evrov. Še pred začetkom obnove in pridobitvijo gradbenega dovoljenja za ureditev objekta pa so morali urediti odkup solastniškega dela v objektu. Stroški nakupa nepremičnine so znašali 107.100 evrov.

Energetska sanacija Glasbene šole Slavka Osterca je bila del prve faze energetske sanacije objektov v lasti ljutomerske občine. V okviru projekta, ki so ga začeli leta 2017, končan pa je bil junija 2020, so sanirali tudi Vrtec Ljutomer, OŠ Janka Ribiča Cezanjevci in Mala Nedelja in športno dvorano pri OŠ Ivana Cankarja Ljutomer.

Občina je uspela pridobiti 40 odstotkov nepovratnih sofinancerskih sredstev ministrstva za infrastrukturo, 51 odstotkov sredstev je zagotovil koncesionar, preostalo pa občina Ljutomer.

J.S., STA