Prizidek OŠ v Artičah z novim otroškim vrtcem je skoraj končan

0
398
Prizidek bo kmalu končan (Foto: Občina Brežice)

Prizidek, ki so ga za novi petoddelčni otroški vrtec prizidali Osnovni šoli Artiče v Občini Brežice, je skoraj nared in bo dokončan v predvidenem 18-mesečnem roku. Zanj že urejajo dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovoljenja, februarja pa bo sledila selitev otrok v nove prostore, je v četrtek napovedal brežiški župan Ivan Molan.

Pogodbena vrednost gradnje prizidka znaša 2,3 milijona evrov, oprema za novi vrtec bo stala dodatnih skoraj 350.000 evrov. Občina Brežice je za omenjeno naložbo nekaj manj kot 330.000 evrov nepovratnih sredstev dobila iz Eko sklada.

V nizkoenergijski stavbi novega artiškega vrtca so namestili že skoraj vso opremo, prostorne igralnice z lesenimi podesti pa bodo kmalu nared, je še dodal župan.

Po podatkih brežiške občine izgradnja omenjenega vrtca sicer sodi v prvi korak projekta gradnje nove artiške šole. Novi petoddelčni vrtec je samostojni prizidek, ki so ga umestili južno od starega šolskega kompleksa. Da je novi vrtec samostojni prizidek, gre zahvala tudi Župniji Artiče, ki je občini prodala del zemljišč za novo stavbo, so pristavili.

Vrtec in šolo povezuje hodnik, ki je prilagojen uporabi funkcionalno oviranih otrok. V vrtcu so uredili igralnice za dva oddelka prvega in tri oddelke drugega starostnega obdobja. V njem bodo tudi večji skupen prostor, zbornica za zaposlene in prostori za pisarne oz. svetovalno službo.

Stavba je zasnovana razgibano. Igralnice so v pritličju, vsaka površine najmanj 50 kvadratnih metrov. Zgradba ima tudi zunanjo teraso s 24 kvadratnimi metri površine. Skupna neto tlorisna površina pokriva nekaj manj kot 1200 kvadratnih metrov, so navedli na brežiški občini.

Kot so povedali ob podpisu pogodbe za gradnjo omenjenega prizidka, celoten projekt rekonstrukcije in dograditve Osnovne šole Artiče predvideva pet korakov. Prvi je predvideval dograditev prizidka za otroški vrtec, v drugem koraku bodo porušili najstarejši del šole, prenovili njegov novejši del in dogradili manjkajoče šolske prostore za 13 oddelkov.

Naložba predvideva še energetsko sanacijo šolske telovadnice, prometno ureditev okolice, ureditev dostopa za otroke, zaposlene in obiskovalce, ločen dostop do gospodarskega dvorišča in parkirišča. Uredili bodo tudi infrastrukturo šolskega avtobusnega prometa.

Zadnji del naložbe obsega še ureditev zunanjih igrišč s kompleksnimi igralnimi enotami, z univerzalno ploščadjo, s 60-metrskim štiristeznim tekališčem, skakališčem v daljino in najmanj 200-metrskim tekalnim krogom. Načrt predvideva tudi prostor za shranjevanje zunanjih športnih pripomočkov.

Celotno naložbo skupaj z odkupom zemljišč, investicijsko in projektno dokumentacijo s projektantskim nadzorom, gradbeno-obrtniškimi deli, strojnimi in elektro napeljavami, zunanjo ureditvijo, dobavo opreme, strokovnim nadzorom, z drugimi stroški in davkom so sicer v Brežicah ocenili na nekaj več kot 11,22 milijona evrov.

J.S., STA