Prof. dr. Janez Vodičar: »Krščanstvo kaže pozornost do ubogih, bolnih, odrinjenih«

0
564
Prof. dr. Janez Vodičar (Foto: arhiv Demokracije)

Prof. dr. Janez Vodičar pravi, da na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani pokrivajo potrebe na tistih področjih življenja in dela, ki jih sodobna družba zanemarja, in napoveduje, da se bodo zaposlitvene možnosti njihovih diplomantov v naslednjih letih podvojile.  

 

 

Na Teološki fakulteti UL ne poteka samo študij, pač pa tudi raznovrstna izpopolnjevanja. Povejte, prosim, kaj več o njih.

 

V zadnjih desetletjih je število programov, ki se bogatijo iz zakladnice teološkega izročila, naraslo. Predvsem potrebe ljudi, ki želijo živeti svojo vero na različnih področjih dela in v to poklicnost vnesti svojo krščansko pripadnost, so narekovale oblikovanje programov za izpopolnjevanje. Temu so včasih rekli specializacije. Gre za oblikovanje konkretnega življenja v duhu krščanskega izročila in ne toliko pridobivanje akademske stopnje. Vpisni pogoji predvidevajo določeno predznanje, da ga potem lahko bogatimo s konkretnimi veščinami v državi. Usmerjeni smo v praktična znanja, saj danes veliko laže pridobimo teoretično vedenje, teže pa veščine in predvsem okolje, kjer lahko te veščine pod strokovnim vodenjem vključujemo v življenje.

 

Kakšen je poudarek na vseživljenjskem učenju in kakšna izobraževanja ponujate?

 

Pokrivamo  potrebe na tistih področjih življenja in dela, ki jih sodobna družba zanemarja. Danes npr. človek vsepovsod išče duhovnost, pa ga ta težko nagovori in napolni. Sami ponujamo zato program, ki gradi na dolgi tradiciji duhovne dediščine Cerkve in z izkustvenim pristopom omogoča vstop v življenje iz te duhovne zakladnice. Krščanstvo je ves čas kazalo pozornost do ubogih, bolnih, odrinjenih. Tako program Karitativno in humanitarno delo usposablja na tem trdnem temelju krščanstva za plodovito skrb vseh potrebnih. Da ne govorimo o težavah pri zakoncih ali družinah, ki jih danes pogosto rešujemo le z ločitvami in podobnimi pravnimi vidiki. Zato je program Zakonska in družinska terapija tisti, ki nagovarja in pomaga reševati ta vprašanja ter združuje trinitaričnost krščanske teologije s sodobnimi hrepenenji po izpolnjenem odnosu. V vzgoji in izobraževanju hkrati tožimo o izgorelosti učiteljev in vzgojiteljev ter naveličanosti učencev. S t. i. geštalt pedagogiko, ki gradi na zakladnici krščanske celostne pedagogike, pomagamo k osebni rasti in pedagoški usposobljenosti, da se učitelj učinkoviteje spopada z lastno izgorelostjo in brezvoljnostjo učencev. Vsi, ki bi radi strokovno in v duhu krščanskega vodenja pomagali strokovnjakom na področjih dela z ljudmi, imajo na voljo program Supervizije. Vsem, ki bi želeli poglobiti pastoralno delo, je na voljo tudi ta možnost. Tako lahko rečemo, da pokrivamo skoraj celotno področje dela z ljudmi in predvsem ponujamo posameznikom učinkovit osebni razvoj v občestvu s Cerkvijo. Podroben opis programov najdete na povezavi https://www.teof.uni-lj.si/studij/programi-izpopolnjevanje

 

Kako uspešni so vaši študentje kasneje – bodisi pri nadaljnjem študiju ali v poklicu?

 

Zagotovim lahko, da so predvsem tisti, ki pridejo iz drugih izobraževalnih ustanov na naše programe izpolnjevanja, izredno zadovoljni. Prav v teh dneh vodim izobraževanje iz geštalt pedagogike. Gre za zadnji sklop te skupine in večina je izrazila zadovoljstvo, da se jim je v času kljub številnim težavam zaradi epidemičnih omejitev življenje obrnilo na bolje tako na poklicni ravni in še bolj na osebni. Ta osebna raven nas še posebej motivira za delo naprej. Zato z gotovostjo lahko rečemo, da so naši študentje in študentke uspešni.

 

Kakšne so zaposlitvene možnosti vaših diplomantov?

 

Zaposlitvene možnosti so se v zadnjem času precej povečale in se bodo v naslednjih desetih letih vsaj podvojile. Študentje, ki študirajo na različnih dodiplomskih ali magistrskih programih, bodo ali duhovniki ali pastoralni delavci. Ti imajo dela na pretek, prav tako zagotovljena stanovanja. Dvopredmetni študentje so zaposljivi v vzgoji in izobraževanju. Tisti z zakonskih in družinskih študijev pa prek svetovanja ali terapije delujejo v najrazličnejših ustanovah, kjer potrebujejo strokovnjake za delo z ljudmi. Če pa pogledamo programe izpopolnjevanja, gre praviloma za že zaposlene in prav v teh dneh poslušam, kako so uspešnejši prav zaradi pridobljenih kompetenc pri tem študiju.

 

Kakšni so načrti za prihodnost in ali bi želeli še kaj dodati?

 

Okrepiti želimo zvestobo tradiciji, saj verjamemo, da je tam pravi zaklad tudi za danes. Hkrati pa želimo odgovoriti na potrebe sodobnega človeka in družbe, v kateri živi. Tako razvijamo nov diplomski program z naslovom Človek in medosebni odnosi, kjer bomo združili prav to. Želimo si, da bi tisti, ki jim je kaj do krščanske tradicije in želijo pomagati k razvoju bolj človeške in odrešene družbe, v tem programu prepoznali bogastvo za svojo poklicanost in uspešno življenjsko poslanstvo.

 

Pripravila: Lucija Kavčič