Program za premagovanje anksioznosti pri otrocih in mladostnikih Cool Kids

0
443
(Foto: Freepik)

Program za premagovanje anksioznosti pri otrocih in mladostnikih Cool Kids je po mnenju organizatorjev v Sloveniji dosegel pozitivne rezultate. V okviru projekta, ki so ga prvotno razvili v Avstraliji, so prevedli gradiva za izvajanje programa, usposobili 13 psihologov, veliki večini otrok in mladostnikom pa se je izboljšala kakovost življenja.

 

Cool Kids je bil v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja zasnovan na avstralski univerzi Macquarie v Sydneyju. Razširjen je po vsem svetu in se izvaja v številnih državah, v Evropi med drugim na Danskem, Norveškem, Finskem, Švedskem, Nizozemskem, Islandiji, v Sloveniji in Italiji.

S sofinanciranjem ministrstva za zdravje iz sredstev javnega razpisa za programe varovanja in krepitve zdravja do leta 2022 so program Cool Kids za otroke in mladostnike z anksioznimi motnjami in njihove starše v Slovenijo začeli uvajati v letu 2020. V projektu sodelujejo štiri partnerske ustanove, svetovalna centra za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani in Mariboru ter zdravstvena domova (ZD) Ljubljana in Velenje.

Kot so na novinarski konferenci pojasnili organizatorji projekta, gre za z dokazi o učinkovitosti podprt strukturiran terapevtski program za pomoč otrokom in mladostnikom, ki imajo težave s pretirano zaskrbljenostjo in strahovi ali imajo anksiozno motnjo. Temelji na kognitivno-vedenjski terapiji, izvaja pa se s populacijo otrok in mladostnikov od 7. do 17. leta in lahko poteka v individualni, družinski ali skupinski obliki.

Po besedah vodje projekta v Sloveniji psihologa Petra Janjuševića so v okviru projekta prevedli in priredili vsa gradiva za izvajanje programa, torej priročnike za terapevte ter delovne zvezke za otroke, mladostnike in starše. “Poglavitna naloga pa je bila, da usposobimo prvo skupino izvajalcev, v kateri smo zaenkrat le psihologi svetovalnih centrov Ljubljana in Maribor ter ZD Ljubljana in ZD Velenje,” je pojasnil.

Kot je dejala direktorica svetovalnega centra Ljubljana Mateja Hudoklin, so v projekt vključili okoli 90 otrok in mladostnikov. Po njeni oceni, so rezultati projekta izjemno dobri tako na področju zmanjševanja anksiozne simptomatike kot zmanjševanja števila diagnoz anksiozne motnje, ki jo imajo otroci in mladostniki, ki so šli skozi program. “Predvsem pa je pomembno poudariti, da se je izboljšala kakovost življenja tako pri otrocih kot pri njihovih starših,” je poudarila Hudoklinova.

Projekt Cool Kid se sicer z letošnjim letom zaključuje, organizatorji pa imajo še velike načrte za prihodnost. “Trenutno čakamo na rezultate novega javnega razpisa ministrstva za zdravje, s katerim bomo v naslednjih treh letih v Slovenijo vpeljali tudi program za otroke z motnjo avtističnega spektra, program za starše predšolskih otrok, skupaj s partnerjem fakulteto za elektrotehniko pa razvili povsem digitaliziran sistem evalvacije,” je povedal Janjušević.

Obenem si želijo pripraviti tudi celoten program usposabljanja za nove izvajalce v Sloveniji, jim zagotoviti brezplačna gradiva, financirana iz javnih sredstev, da začnejo izvajati program v vseh zdravstvenih ustanovah centra za duševno zdravje in tudi že na mnogih šolah. “Vztrajali bomo, da bo program za otroke, mladostnike in starše brezplačen,” je poudaril

Njihov glavni cilj je tudi, da bi bil program čimbolj dostopen tudi na lokalni ravni. “Z vključevanjem programa tudi v lokalne šole bomo dosegli stranski, a pozitiven učinek, to je velik prispevek k destigmatizaciji duševnih motenj pri otrocih in mladostnikih,” je dodal Janjušević.

J.S., STA