Prva dvojezična slovensko-argentinska šola v Argentini

0
894
Blagoslov šole AMS v Mendozi ob njenem odprtju (Vir: arhiv Fundacion SLO)

Letos proslavlja svojih prvih deset let življenja prva uradna slovensko-argentinska šola Colegio Esloveno Anton Martin Slomšek v Mendozi. Spoznali bomo začetne korake in današnje življenje inštitucije, ki si prizadeva za oblikovanje celotne osebnosti vsakega šolarja: duhovno, moralno, intelektualno, čustveno in telesno vzgojo.

 

Sedmega decembra 2010 so v Mendozi -1000 km izven Buenos Airesa proti severozahodu- odprli učni zavod Colegio Esloveno Anton Martin Slomšek, prvo uradno slovensko osnovno šolo v Argentini. Po nekaj letih priprave in dela, s trudom in predvsem z božjo pomočjo, je vzgojni načrt uspel in se uresničil.

Pročelje šole Colegio Esloveno Anton Martin Slomšek v Mendozi. (vir: https://colegioesloveno.wordpress.com/)

Številnim povabljenim so se pridružili starši in družine bodočih prvih učencev. Veseli otroški živ-žav je že prehiteval vzdušje naslednjega šolskega leta. Razgibana in glasna udeležba mladih je napolnila z življenjem vse prostore. Nekateri otroci so bili za slovesnost oblečeni v slovensko ali argentinsko narodno nošo.

Otvoritev se je začela na sedežu šole s pozdravom navzočih. Povezoval je Janez Bajda. Po kratki predstavitvi je povabil predsednika ustanove Fundación SLO – ki ima na skrbi upravo šole – inž. Francija Šmona, in ravnateljico  nove šolske ustanove Valerijo Bajda Elias, da bi razvezala otvoritvena trakova, s slovenskimi in argentinskimi barvami, simbol povezave in ljubezni do obeh narodnosti.

Franci Šmon in predvsem omenjal vrednost vzgoje, ki jo imajo starši kot prvo nalogo, s pomočjo šole in učnega osebja. Duhovnik g. Janez Cukjati je blagoslovil šolsko poslopje, učne prostore in vse navzoče.

Šola, želi oblikovati ljudi, ki bodo sposobni živeti, misliti, čutiti in delovati na podlagi krščanskih načel.

Izvleček Slomškovega življenjepisa je prebral Janez Bajda, kjer je delo na šolskem področju vredno posebne omembe. Prav zato, zaradi velikega zgleda, ki ga je nudil kot človek, duhovnik, škof in dobrodelnik, so poimenovali šolo po  Antonu Martinu Slomšku in se zatekajo k njegovi priprošnji kot zavetniku šole.

Sledila je blagoslovitev podobe blaženega Antona Martina Slomška, darilo slovensko-argentinske Mendoške družine, ki želi vzgajati otroke v ljubezni do obeh narodnosti in kultur. Nato so skupno zapeli Hladnikovo Marija skoz’ življenje.

Nato je pozdravil takratni zastopnik veleposlaništva Republike Slovenije v Argentini g. Igor Šef, ki je z velikim navdušenjem omenil pomembnost otvoritve uradne slovenske šole, ki je prva v Argentini, za uvedbo temelje medsebojne povezave s Slovenijo; in v prvi vrsti za ohranitev slovenske kulture, navad, folklore, pesmi in jezika v inozemstvu.

Pozdravila je tudi direktorica za vzgojo občine Godoy Cruz, kamor spada šola. V imenu župana je izrazila zadovoljstvo in ponos ob otvoritvi nove šolske ustanove in izrazila željo, da bi imeli veliko uspeha na tej novi poti.

Ob koncu srečanja so gostje poslušali mojstra kitare Davida Bajda, ki je navzoče obdaril z dvema skladbama: ljudsko primorsko »Pa se sliš’« in lastno »Gato cuyano«. Sledila je napitnica.

Korak za korakom

Colegio Esloveno Anton Martin Slomšek je pričel s poukom v začetni šolski dobi 2011, z vrtcem za petletne in štiriletne otroke. Uradna slovenska osnovna šola je namenjena ne samo otrokom slovenskega porekla, ampak tudi argentinskim otrokom, ki se želijo pridružiti in deliti ta učni načrt.

Izobraževalni projekt poglablja vzgojo za vrednote in navade dveh kultur, da bi učenci končali šolanje z intelektualno, čustveno in duhovno formacijo, ki je potrebna za izzive današnjega sveta.

Šola dandanes obsega s svojim programom od začetnikov – otroke od tretjega  leta starosti dalje-, sedemletno osnovno šolo ter triletno srednjo šolo.

Slovenska šola si prizadeva za oblikovanje celotne osebnosti vsakega šolarja za duhovno, moralno, intelektualno, čustveno in telesno vzgojo. Želi oblikovati ljudi, ki bodo sposobni živeti, misliti, čutiti in delovati na podlagi krščanskih načel. Zato je za članstvo poleg akademske formacije treba upoštevati tudi duhovno človeško rast. S tem šola zagotavlja odlično akademsko izobraževanje ter goji slovensko in argentinsko kulturo in tradicijo.

V šoli je trenutno 140 učencev, 17 učiteljev ter vodstvena in administrativna ekipa.

Klub vesolja

Šolar si ogleduje zvezde skozi teleskop (vir: mendoza.edu.ar)

Na tej šoli je bilo lansko leto predlagano sistematično delo, za katerega so bili odgovorni sedmošolci in učiteljica María de los Ángeles Iglesias, kjer je bil ustanovljen Klub vesolja z namenom izdelave teoretičnega in praktičnega gradiva od simulatorji za otroke do snovi, kot so: gravitacija, življenje zvezd, teorija relativnosti, inovativne izkušnje NASE v povezovanju drugih šol teh vrst in s pomočjo svetovne vesoljske zveze.

Piše: Damian Ahlin

VIR: Arhiv Mendoške šolske skupnosti. / osebni pogovori po spominu.