Regionalna primerjalna in pojasnjevalna študija (ERCE 2019) v Latinski Ameriki

0
390
(Foto: Wikimedia)

ERCE 2019 je četrta različica regionalne primerjalne in pojasnjevalne študije Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo -UNESCO-. Meri učne dosežke učencev v izobraževalnih sistemih v Latinski Ameriki in na Karibih ter se od maja 2019 izvaja v 16 državah: Argentini, Braziliji, Kolumbiji, Kostariki, Kubi, Dominikanski republiki, Ekvadorju, Salvadorju, Gvatemali, Hondurasu, Mehiki, Nikaragvi, Panami, Paragvaju, Peruju in Urugvaju.

 

ERCE zajema več kot 4.000 šol in več kot 160.000 otrok, kar predstavlja skoraj 18 milijonov učencev v izobraževalnih sistemih Latinske Amerike in Karibov. Ta študija prvič ocenjuje socialno-čustvene spretnosti.

Namen 

Glavni namen je služiti kot orodje za spremljanje kakovosti izobraževanja v regiji, informiranje razprav in usmerjanje odločanja na tem področju. V primeru ERCE 2019 je ta naloga pomembna v okviru spodbujanja ciljev trajnostnega razvoja, zlasti njegovega četrtega cilja: Zagotoviti vključujoče in pravično kakovostno izobraževanje ter spodbujati možnosti vseživljenjskega učenja za vse, ki izrecno poudarja kakovost.

Ocenjevanje

ERCE 2019 je sestavljen iz preizkusov, ki ocenjujejo učenje in jih rešujejo učenci tretjega in šestega razreda -formalno izobraževanje- na področju jezika -branje in pisanje- in matematike. Test iz naravoslovja opravljajo samo učenci v šestem razredu osnovne šole.

ERCE uporablja kurikularni pristop, kar pomeni, da meri učne dosežke glede na učne cilje, ki so skupni latinskoameriški in karibski regiji v skladu z učnimi načrti posameznih držav.

Niso samo testi

Študija ERCE 2019 upošteva tudi vprašalnike, na katere odgovarjajo različni člani, ki sestavljajo izobraževalno skupnost, kot so učenci sami, njihove družine, učitelji in ravnatelji, da bi spoznali kontekst, v katerem se učenci učijo, in ugotovili dejavnike, ki so povezani z boljšim ali slabšim učenjem.

V središču njihovega dela, odločitev in pooblastil je delo nacionalnih koordinatorjev, ki so odgovorni za sisteme merjenja in vrednotenja v svojih državah. Po njihovi zaslugi se ta študija izvaja v vseh 16 sodelujočih državah Latinske Amerike in Karibov.

Argentini slabo kaže

Rezultati, ki so jih argentinski učenci na osnovni ravni dosegli pri preizkusu ERCE 2019 potrjujejo resne težave s kakovostjo, ki že desetletja vplivajo na izobraževanje in posledično na družbo kot celoto.

Težave, s katerimi se bo soočalo nadaljnje izobraževanje, bodo nedvomno poglobile pomanjkljivosti, ki jih je potrdila ta študija, ki jo je organiziral UNESCO in je bila izvedena pred začetkom pandemije, ter poudarile neenakost, ki je postala zelo očitna.

Rezultati, ki so jih argentinski učenci na osnovnošolski  ravni dosegli pri preizkusu ERCE 2019 potrjujejo resne težave s kakovostjo, ki že desetletja vplivajo na izobraževanje in posledično na celotno družbo, je opozorila Nacionalna akademija za izobraževanje v regionalni primerjalni in pojasnjevalni študiji.

Študija je ocenila učence tretjih in šestih razredov iz 16 držav v regiji in Argentino uvrstila pod povprečje pri branju in matematiki, kar je Nacionalna akademija za izobraževanje označila kot kritično in zaskrbljujoče. Sodelovalo je 202.000 učencev iz 4.500 šol. V prejšnjih testih, leta 2006 in 2013, je bila država nad regionalnim povprečjem.

Akademija je poudarila tudi vpliv pandemije na večmesečno odsotnost od pouka, kar bo še povečalo prejšnje težave. Pri matematiki so argentinski šestošolci dosegli 690 točk, kar je osem točk pod regionalnim povprečjem, tretješolci pa 690 točk, kar je sedem točk pod regionalnim povprečjem. Pri branju so argentinski tretješolci dosegli 689 točk, medtem ko je bilo povprečje drugih testiranih držav 697 točk. Na splošno so se rezultati argentinskih učencev pri štirih od petih preizkusov v primerjavi z letom 2013 poslabšali; izjema je bilo branje šestošolcev, ki so dosegli enak rezultat kot v prejšnji študiji.

Na akademiji so dodali: Zaradi znanih rezultatov smo ponovno globoko zaskrbljeni zaradi tega kritičnega položaja in pozivamo odgovorne za izobraževalni sistem, naj pustijo ob strani vsakršno upoštevanje interesov posameznikov ali skupin ter dosežejo dogovore, ki nam bodo omogočili, da se takoj soočimo z nalogo, da našim otrokom in mladim zagotovimo osnovna orodja, ki jim bodo omogočila vključitev med državljane, v svet dela ali nadaljevanje visokošolskega izobraževanja. Le z izobraževanjem bomo lahko uresničili želje za našo prihodnost, ki so nam vsem skupne, a jih še zdaleč nismo uresničili.

Nacionalna akademija za izobraževanje se je pod imenom Argentinska akademija za izobraževanje rodila leta 1984. Vodi in upravlja jo upravni odbor. Cilj ustanove je postati primerno okolje, v katerem se bo z najbolj trdovratno strogostjo, največjo objektivnostjo in neomajnim duhom nacionalne zavezanosti in odgovornosti pristopilo k razmišljanju in premisleku o izobraževanju v državi v vseh njegovih pojavih in oblikah, obenem pa delovati kot prostor stalnega razmisleka o problemih izobraževanja in tudi kot agencija, ki spodbuja ustvarjalnost in inovativnost v izobraževanju.

VIR: UNESCO