Simon Rutar in Beneška Slovenija Danile Zuljan Kumar

0
573
Naslovnica knjige (Foto: posnetek zaslona)

Pri Slovenski matici je letos izšla monografija Danile Zuljan Kumar z naslovom Simon Rutar in Beneška Slovenija.

Avtorica jo je uredila skupaj s Petro Kolenc, knjiga pa ni posvečena samo življenju in delu Simona Rutarja (1851 – 1903) kot enemu izmed prvih slovenskih profesionalnih zgodovinarjev, znanem tudi po svojih prispevkih k arheologiji, geografiji in etnologiji, ampak s podobnim multidisciplinarnim zamahom na svojski način dopolnjuje raziskave predvsem kar zadeva Beneško Slovenijo, ki je pogosto deležna zanimanja zaradi svojih jezikovnih, kulturnih, zgodovinskih in drugih posebnosti, skratka vsega kar zadeva slovensko manjšino na tem območju.

Kot so zapisali pri založbi, monografija prispeva k boljšemu poznavanju ne le zgodovine, ampak tudi sodobnih razmer v tem obmejnem prostoru ter obenem izpostavlja tudi njegove razvojne potenciale. Kljub temu, da ukvarjanje z zgodovino zgodovinske vede kot take v slovenski humanistiki ni tako zelo razširjeno kot na tem področju v tujini, kjer je o pomembnih zgodovinarjih napisanih na desetine biografij, pa ime Simona Rutarja v okviru domače histografije ni neznano ime.

Od izida njegove Beneške Slovenije (1899), dragocenega regionalnega dela,  je pred dvema letoma minilo natanko 120 let. Ob tem jubileju sta Slovenska matica in Raziskovalna postaja ZRC SAZU Nova Gorica v začetku septembra lani organizirala znanstveni simpozij o Simonu Rutarju, ki se je sicer rodil 11. oktobra leta 1851 pod Krnom pri Tolminu. Bil je učitelj v Kotoru in Splitu ter od leta 1888 na ljubljanski višji realki , od leta 1890 pa na drugi državni gimnaziji v Ljubljani. Najraje se je ukvarjal z zgodovino, geografijo in domoznanstvom svoje goriške domovine in Beneške Slovenije. Največ člankov je napisal prav za Slovensko matico, pri kateri je bil tudi več let odbornik.

Pod podnaslovom Slovenska zemlja so prav tu izšli njegovi opisi Goriške in Gradiščanske, Trsta in Istre ter Beneške Slovenije; še pred tem je izšla njegova Zgodovina Tolminskega. Napisal je tudi učbenika Domoznanstvo in Zemljepis za srednje šole II. stopnje. Akademija znanosti na Dunaju pa je izdala delo v nemščini Romische Strasseh und Befestigungen in Krain, ki ga je Rutar napisal skupaj s profesorjem pl. Premersteinom.

Knjigo lahko naročite na naslednji POVEZAVI.

Piše: C.R.