Skoraj polovica energetske prenove šol v Kranju in Izoli bo pokrita z evropskimi sredstvi

0
252
(Foto: Pixabay)

Začela se bo energetska sanacija Srednje ekonomske, storitvene in gradbene šole Kranj ter Srednje šole Izola. Oba objekta bo v okviru projekta energetsko prenovil in obnovil Šolski center Kranj, poroča STA.

 

Za šolo v Kranju projekt predvideva zamenjavo radiatorjev, vgradnjo termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje sistema. Sanirana bo tudi toplotna postaja za gretje sanitarne tople vode, posodobljena razsvetljava ter urejeno prezračevanje v telovadnici in učilnicah.

Na stavbi Srednje šole Izola pa bodo v okviru projekta izvedli toplotno izolacijo fasade, vgradili toplotno izolacijo stropa ter zamenjali okna z žaluzijami. Poleg tega bodo zamenjani radiatorji, vgrajeni termostatski ventili, izvedeno bo hidravlično uravnoteženje sistema. Sanirali bodo kotlovnico, vgradili konvektorje ter toplotno črpalko za hlajenje in ogrevanje. Obenem bodo posodobili elektro instalacije, razsvetljavo in klimatizacijo.

Projekt energetske sanacije obeh šol sledi ciljem spodbujanja energetske učinkovitosti javnih stavb, smotrnega ravnanja z energijo in rabe obnovljivih virov energije. Skupna vrednost projekta je 1,6 milijona evrov, od tega bodo 775.000 evrov stroška pokrili iz evropskih sredstev.

C. R., STA