Štirje učenci OŠ Savsko naselje pridobili geslo za elektronsko redovalnico in v njej popravljali svoje ocene

0
307
(Foto: Pixabay)

Na osnovni šoli (OŠ) Savsko naselje so štirje učenci lani pridobili geslo za dostop do elektronske redovalnice in v njej popravljali svoje ocene. Ko je vodstvo šole opazilo spremembe in identificiralo učence, so ti posege v redovalnico priznali. O sumu kaznivega dejanja je šola obvestila policijo, je pojasnila ravnateljica Verica Šenica Pavletič.

 

V letošnjem šolskem letu so v redovalnico posegali štirje učenci, vsi iz devetega razreda OŠ. Dva učenca sta dvakrat spremenila oceno pri enem predmetu, en učenec je spremenil eno oceno pri štirih predmetih, en učenec pa ocene pri šestih predmetih, je na današnji novinarski konferenci pojasnila ravnateljica.

Pri tem so bili zelo spretni, saj so si ocene izboljševali za eno oceno, denimo iz dvojke na trojko ali iz trojke na štirico. “Učitelj ima recimo 150 otrok, ne zapomni si točno, kako in kaj,” je povedala Šenica Pavletič.

Nepravilnosti je sicer opazil eden od učiteljev, ki je v elektronski redovalnici opazil, da ocene ni vnesel on, temveč njegova sodelavka. Vodstvo šole je takoj blokiralo njen dostop do redovalnice Lo.polis in jo o tem obvestilo. Podjetje Logos, ki ponuja storitev redovalnice Lo.polis, je za STA pojasnilo, da so šoli poslali zahtevane revizijske sledi.

Na podlagi teh je vodstvo šole izprašalo učence, ki so imeli popravljene ocene. Priznali so, da so maja lani vstopili v učilnico, v kateri je učiteljica pustila nezaklenjen računalnik, in fotografirali njeno uporabniško ime in geslo. Pomočnik ravnateljice Primož Bevc je pojasnil, da elektronska redovalnica Lo.polis omogoča prikaz gesla, če uporabnik pritisne ikono za njegov prikaz.

Po besedah ravnateljice je šola o posegu obvestila vse institucije in javnost, saj sta še dodatna dva učenca, ki sta medtem že napredovala v srednjo šolo, na ta način lani vplivala na svoje zaključne ocene. Šola je namreč letošnje posege že povrnila v zakonito stanje, pogovor, kako popraviti ocene teh dveh, pa med ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Mestno občino Ljubljana (Mol) še poteka, je dejala ravnateljica. Hkrati to vidi kot priložnost, da ministrstvo uvede sistem enotne elektronske redovalnice, k čemur ravnatelji pozivajo že deset let.

V tem primeru gre tudi za sum kaznivega dejanja, zato je obveščena tudi policija, šola pa je za svetovanje zaprosila tudi šolski inšpektorat in informacijskega pooblaščenca, je dodala vodja oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje na Molu Marija Fabčič.

Dogodek Fabčičeva razume kot priložnost, da se v šolah in starši s svojimi otroki pogovorijo o tem, kaj je prav in kaj ni. “Zame osebno ne gre toliko za kaznivo dejanje, ampak da presodimo, kakšne vrednote imamo in kakšne vrednote želimo našim otrokom podati in privzgojiti,” je povedala. O dogodku so na občini obvestili vse šole v skupini ljubljanskih osnovnih šol in jih pozvali, naj se s svojimi sodelavci pogovorijo o informacijski varnosti.

Z.P., STA