Ta teden potekajo vpisi otrok v prvi razred

0
176
(Foto: STA)

Ta teden bodo na vseh osnovnih šolah potekali vpisi otrok v 1. razred v šolskem letu 2024/2025. Na ministrstvu za vzgojo pričakujejo vpis nekaj več kot 21.000 prvošolčkov, kar je nekaj manj kot lani. Letos šole vpisujejo otroke, rojene leta 2018. Informacije o terminih vpisa so na spletni strani šole, v katero se otrok vpisuje.

 

Po podatkih Centralnega registra prebivalstva je za šolsko leto 2024/25 21.134 kandidatov za vpis v 1. razred, kar je 600 otrok manj kot lani, ko jih je bilo okoli 21.700. Sam obseg vpisa pa je trenutno nemogoče predvideti, saj vpisi po šolah še potekajo, odvisen pa je tudi precej od odloga šolanja in števila učencev tujcev, ki bodo v Slovenijo še prišli ali pa odšli, so sporočili z ministrstva za vzgojo in izobraževanje.

Starši lahko otroka vpišejo v eno izmed okoli 450 javnih ali eno izmed zasebnih osnovnih šol, ki izvajajo javni program. Otroka je treba vpisati v kraju, kjer stalno oziroma začasno prebiva. Starši ga lahko vpišejo tudi v drugo šolo, vendar mora ta s tem soglašati.

Možnost odloženega, predčasnega vpisa in izobraževanja na domu

V 1. razred osnovne šole morajo starši vpisati otroke, ki so ali bodo v tem koledarskem letu dopolnili šest let, torej so bili rojeni leta 2018.

Otroku sicer lahko začetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma na podlagi odločbe o usmeritvi odložijo za eno leto, če ugotovijo, da še ni pripravljen za vstop v šolo. Takih je sedem do devet odstotkov. Prav tako na ministrstvu pričakujejo vpis nekaj sto učencev tujcev, ki še niso v uradnih evidencah.

Možen je tudi predčasen vpis, ki ga zakon o osnovni šoli sicer posebej ne ureja. V tem primeru morajo starši na šolo nasloviti vlogo, o kateri nato odloči ravnatelj. V primeru, da pride do pritožbe, o njej odloči pritožbena komisija.

Možno je tudi izobraževanje na domu, ki pa ga stroka ne priporoča zaradi velike kakovosti pouka in drugih dejavnosti ter pozitivnih učinkov obiskovanja pouka v šoli, kot so medsebojno učenje veščin, sodelovanje in druženje. V tem primeru mora biti otrok vpisan v svojo matično šolo ali ob prepisu v eno izmed drugih šol, ki vodi dokumentacijo o njegovem izobraževanju na domu. Starši so dolžni najpozneje do začetka šolskega leta oz. do 31. avgusta o izobraževanju otroka na domu pisno obvestiti šolo, v katero je otrok vpisan in ji posredovati vse podatke.

V Ljubljani in Kopru vpisi od danes naprej, v Mariboru od torka

Ministrstvo je šolam podatke o šoloobveznih otrocih posredovalo januarja, šole pa nato po ustaljeni praksi starše povabijo k vpisu. Vpis poteka tako, da šola po poprejšnjem povabilu in pogovoru s starši izpolni vpisni list, ki ga starši nato podpišejo.

Pri vpisu v 1. razred sicer za prihodnje šolsko leto ni posebnosti niti zakonskih novosti na področju vpisa. Ta poteka februarja, starši pa imajo nato še možnost, da v 15 dneh prepišejo svojega otroka na drugo šolo. Šola učencu ob vpisu oziroma vključitvi izda potrdilo o šolanju.

Vpisi prvošolcev po državi potekajo različno. Tako bo na primer v Ljubljani vpis na vseh javnih osnovnih šolah potekal od ponedeljka do četrtka med 8. in 12. ter med 16. in 18. uro. Vpis bo organiziran v prostorih šole in bo potekal osebno. Staršem svetujejo, da pridejo v šolo skupaj z otrokom.

V štajerski prestolnici pa bo vpis otrok v 1. razred potekal od torka do četrtka. V mariborskih javnih osnovnih šolah v tem šolskem letu obiskuje prvi razred 1021 učencev, v šolskem letu 2024/2025 pa glede na demografske podatke ocenjujejo, da jih bo nekoliko manj, okrog 950 do tisoč.

Vpis v koprske osnovne šole bo potekal različno: neposredno v prostorih šol ali na daljavo. Prvi dan za vpis bo ponekod že ponedeljek, zadnji pa sreda. Na posameznih šolah bodo do 5. marca sprejemali vloge za prepise otrok oziroma za odložitve vpisa, so pojasnili na koprski občini. Starši lahko otroke vpišejo v eno od enajstih osnovnih šol. Koliko jih bo dejansko sedlo v šolske klopi v šolskem letu 2024/25, še ni znano, so pa šole letos poslale skupno 591 povabil k vpisu.

C. R., STA