Univerza na Primorskem skupaj s partnerji uspešno zaključila največji evropski raziskovalno inovacijski projekt v Sloveniji

0
361
(Foto: InnoRenew /UP)

Univerza na Primorskem je včeraj s partnerji obeležila pomemben mejnik in s pomembnimi gosti proslavila uspešen zaključek največjega evropskega raziskovalno inovacijskega projekta v Sloveniji. Dogodek, na katerem so predstavili rezultate projekta in prihodnje načrte inštituta InnoRenew CoE, ki je osrednji dosežek projekta, so se udeležili tudi predstavniki Evropske komisije.

 

Univerza na Primorskem je konec leta 2016, skupaj z drugimi projektnimi partnerji, uspešno prijavila projekt za ustanovitev novega raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE za raziskovanje in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega grajenega okolja. Projekt je bil, kot edini iz Slovenije, izbran za financiranje med 169 mednarodnimi projekti.

Raziskovalni inštitut InnoRenew CoE je nastal na podlagi omenjene uspešne prijave projekta na razpis Teaming, v okvirnem programu Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020, ki ga je vodila Univerza na Primorskem, odlični mednarodni partner pa je bil nemški inštitut za lesarstvo Fraunhofer WKI. Uradno je bil ustanovljen 15. februarja 2017 in od takrat naprej je neprestano rasel in razvijal svoje dejavnosti s pomočjo in sodelovanjem vseh projektnih partnerjev in drugih pomembnih deležnikov.

(Foto: InnoRenew / UP)

»V teh letih smo uspešno zgradili raziskovalni inštitut in danes smo zbrani tu, v naši novi stavbi, da bi praznovali ključen mejnik – zaključek največjega raziskovalno inovacijskega evropskega projekta v Sloveniji,« je dejala dr. Andreja Kutnar, direktorica InnoRenew CoE, in dodala: »Zaključek projekta ne pomeni, da je naše delo končano, temveč nas usmerja v novo poglavje, v katerem bomo še naprej zagnano sledili našim ambicijam in raziskovalnemu programu. Verjamem, da bomo pri tem še naprej uspešni, kot smo bili do sedaj. Naši vrhunski raziskovalci s svojimi interdisciplinarnimi znanji in širokim, mednarodnim kulturnim ozadjem ter ostali zaposleni so in bodo najpomembnejši temelj tega uspeha.«

Med trenutno zaposlenimi 51 raziskovalci je 47% tujih raziskovalcev, ki so se preselili v Slovenijo. Pravilno usmeritev raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE dokazuje tudi to, da so v obdobju od 2017 do 2022 pridobili in izvedli že 169 novih projektov v skupni vrednosti 11,59 mio EUR. Od tega so daleč največ sredstev pridobili iz programov EU (21 projektov, 9.248.662,91 €) Med njimi je tudi prestižni projekt, ki ga je odobril Evropski raziskovalni svet (ERC), ARCHI-SKIN za utrjevanje samostojne raziskovalne kariere (ERC Consolidator Grant 2021). Presenetljivo so bili relativno manj uspešni pri pridobivanju nacionalnih sredstev Agencije za raziskovalno in inovacijsko dejavnost (ARIS) (16 raziskovalnih projektov, 2.043.449,35 € ter 22 bilateralnih raziskovalnih projekov, 66.110,00 €) in več ministrstev (11 projektov, 91.371,03 €). Zelo spodbudno pa je, da so za izvajanje raziskovalnih projektov iz gospodarstva, tako v Sloveniji kot tujini, pridobili 102 projekta (preko 1,5 mio €). Vse te uspehe, še posebej pa uspehe pri sodelovanju z gospodarstvom, omogoča napredna raziskovalna oprema, ki je nameščena v stavbi inštituta. Ta je največji leseni objekt v Sloveniji in primer dobre prakse trajnostnega gradbeništva, je plod lastnega raziskovalnega in inženirskega dela inštituta in nazorno prikazuje načela restorativnega okoljskega in ergonomskega oblikovanja, ki je paradigma, ki jo razvijajo na inštitutu, ter s tem upošteva tudi načela Novega evropskega Bauhausa in trajnostnega grajenega okolja.

»Kot vodilni partner projekta in eden od štirih ustanoviteljev raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE smo z veseljem podpirali razvoj inštituta na vsakem koraku in od samega začetka. Izjemno smo ponosni, da smo lahko del tega uspešnega projekta,« je povedala dr. Klavdija Kutnar, rektorica Univerze na Primorskem, ki je prepričana tudi, da dosežki projekta pomembno prispevajo k razvoju raziskovalne, akademske in izobraževalne sfere v Sloveniji.

Dr. Bohumil Kasal, direktor nemškega inštituta Fraunhofer WKI je zadovoljen, da je imel priložnost sodelovati pri tem projektu: »Fraunhofer WKI je imel priložnost sodelovati z ekipo mladih in dinamičnih raziskovalcev ter pomagati pri prenosu najboljših praks ob upoštevanju specifičnega slovenskega okolja. Veseli me, da se je projekt InnoRenew postavil na lastne noge in je dobro pripravljen na prihodnje izzive. To je bila zelo zanimiva izkušnja.«

K slednjemu so raziskovalci inštituta InnoRenew CoE prispevali z objavo preko 560 znanstvenih člankov v uglednih znanstvenih revijah, polovico tega v sodelovanju z mednarodnimi strokovnjaki, številnih znanstvenih in strokovnih monografij ter z organizacijo in/ali udeležbo na domačih in mednarodnih znanstvenih, strokovnih in poljudnih konferenc, okroglih miz in drugih dogodkov. Pridobljeno znanje ustrezno ščitijo, saj so nosilci 6 in soavtorji 9 patentnih prijav. Zavedajo se, da je za razvoj slovenske znanosti nujna mednarodna vpetost in razvoj odličnih novih raziskovalk in raziskovalcev, zato so na raziskovalnem inštitutu InnoRenew CoE omogočil doktorski študij 7 študentom, trenutno pa zaposlujejo še 17 doktorskih študentov (tretjina tuji državljani).Aktivno sodelujejo tudi pri izvajanju vseživljenjskega učenja (»mikrodokazila«) v okviru Začetnega vozlišča Akademije Novega evropskega Bauhausa za trajnostno grajeno okolje z obnovljivimi materiali (NEBAP Hub) na Univerzi na Primorskem.

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije je skupaj z Evropsko unijo sofinanciralo projekt InnoRenew CoE. Dr. Tomaž Boh, vršilec dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za znanost na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije, je poudaril: »InnoRenew projekt je zagotovo spremenil raziskovalno okolje v Sloveniji in to je samo začetek.«

Na dogodku so partnerji projekta in ustanovitelji raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE skupaj oblikovali lesen krog, ki simbolno prikazuje, da lahko le skupaj, z medsebojno podporo in sodelovanjem ustvarimo velike dosežke. Poleg tega so za goste raziskovalci iz raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE izdelali drevesa iz lesa bora, ki je simbol modrosti in življenja.

Na dogodku so bili prikazani različni videoposnetki, skozi katere so gosti lahko spoznali zgodovino in pomembnejše mejnike s projekta in raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE, zaposlene v inštitutu in nekatere znanstvene dosežke. Gostje so se lahko sprehodili po stavbi in raziskovalnih laboratorijih, kjer so raziskovalci pripravili demonstracijske točke raziskovalnih skupin in predstavili nekatere svoje raziskovalne aktivnosti.

Dogodek je povezovala Lorella Flego, za prijetno glasbeno popestritev pa je poskrbela skupina Žavbi Brothers.

Raziskovalni inštitut InnoRenew CoE se zahvaljuje svojim partnerjem –  Univerza na Primorskem, Fraunhofer WKI, Zavod za gradbeništvo Slovenije, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Univerza v Mariboru, Inštitut za celulozo in papir, Zavod eOblak, Nacionalni inštitut za javno zdravje,  Regionalna razvojna agencija ljubljanske urbane regije ter InnoRenew CoE.

UP