V NSi in SDS predlagajo ustanovitev visokošolskega zavoda za vojaško izobraževanje

0
471
Slovenska vojska (Foto: Bor Slana /STA)

Poslanci SDS in NSi  so ta teden v zakonodajni postopek vložili predlog dopolnitve zakona o visokem šolstvu, ki bi omogočila ustanovitev in akreditacijo visokošolskega zavoda za potrebe vojaškega izobraževanja. Umeščen bi bil v strukturo Slovenske vojske, deloval pa bi v okviru Centra vojaških šol.

Zavod bo glede na predlog na prvi bolonjski stopnji, kjer bo študij interdisciplinaren, soizvajalec skupnega študijskega programa z drugimi visokošolskimi zavodi oziroma univerzami, ki bodo akreditirale in razpisale študijske programe z vojaškim izobraževalnim modulom. Tako se bo povprečna starost častnikov na prvi dolžnosti z zdajšnjih 28 znižala na 23 let.

Na drugi in tretji stopnji bodo v okviru omenjenega zavoda nadgrajeni in akreditirani obstoječi interni izobraževalni programi, ki se izvajajo v okviru Poveljniško štabne šole v skladu s standardi, ki jih preverja Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu. Oblikovanje zavoda bo tudi ustrezno izhodišče za začetek sistematičnega razvijanja vojaških znanstvenih disciplin, znanstveno raziskovalne dejavnosti in enakovrednega vključevanja tako v nacionalno kot v mednarodno izobraževalno in znanstveno raziskovalno skupnost.

Vse potrebne materialne pogoje za delovanje zavoda bodo zagotovili v okviru obstoječega sistema, ki deluje v Centru vojaških šol. Kadrovske pogoje bodo medtem omogočili s pomočjo obstoječih predavateljev, različnih strokovnjakov znotraj ministrstva za obrambo in Slovenske vojske ter s pomočjo zunanjih sodelavcev.

Izobraževanje kandidatov za častnike po zdajšnjem sistemu je urejeno z oblikami internega izobraževanja, ki potekajo na Centru vojaških šol v okviru Slovenske vojske. Kandidati se v to izobraževanje vključijo po končani najmanj prvi bolonjski stopnji v javnem izobraževalnem sistemu.

Piše: P.T., STA