VABILO na 4. mednarodno konferenco: Živeti s kulturno dediščino danes za jutri

0
654
(Foto: DKPS)

Društvo katoliških pedagogov Slovenije (DKPS) vabi učitelju k udeležbi na 4. mednarodni konferenci Vzgoja za ljubezen do domovine in države s podnaslovom Živeti kulturno dediščino danes za jutri.

Mednarodna konferenca bo potekala v soboto, 19. novembra 2022 v OŠ heroja Janeza Hribarja v Starem trgu pri Ložu, njene zanimive vsebine pa bo mogoče spremljati tudi prek spleta.

DKPS vabi učitelje tudi k soustvarjanju vsebine konference s svojim izvirnim strokovnim prispevkom (aktivna udeležba), ki je lahko teoretične narave ali pa primer iz prakse (več v razpisu). Prispevek bodo predstavili v eni od skupin, objavljen pa bo tudi v e-zborniku. Letošnji podnaslov konference je Živeti s kulturno dediščino danes za jutri.

Učitelji lahko s svojimi učenci sodelujejo tudi na natečaju Košara – izdelek slovenskega pletarstva.

“Za ohranjanje enotnosti, narodne identitete in domoljubja ter občutka pripadnosti narodu in državi moramo poznati kulturno dediščino svojega naroda – materialno, duhovno in družbeno ter tega učiti otroke in mlade. Prav je, da se zavedamo pomena običajev in navad, ki so jih skozi stoletja imeli naši predniki, da vemo, kako so živeli, kaj jim je pomagalo, da so ohranili slovenski jezik, kulturo, vero, družino, tradicijo in se kljub oviram razvijali ter pred dobrimi 30. leti zaživeli v samostojni državi. Vsi, ki vzgajamo, smo še posebej poklicani, da živimo odgovorno in aktivno državljanstvo ter skrbimo za spoštovanje, ohranjanje in razvoj prvin, ki gradijo identiteto in prihodnost slovenskega naroda,” so v vabilu na mednarodno konferenco zapisali pri DKPS.

Pedagoške delavce in druge, ki v okviru rednega pouka, obšolskih in drugih dejavnosti (formalnih ali neformalnih oblikah) spodbujajo aktivno in odgovorno državljanstvo ali te vsebine raziskujete, pri DKPS vabijo, da pripravijo izvirni strokovni prispevek na temo ohranjanja kulturne dediščine ter njene vloge za našo prihodnost ter ga na konferenci predstavijo.

Na konferenci bodo sodelovali predavatelji iz Slovenije in tujine. Spregovorili bodo o tem, kaj jim pomeni slovenska kulturna dediščina, kako so jo naši predniki na različnih področjih (materialno, duhovno, družbeno) razvijali skozi zgodovino, kako so slovensko kulturno dediščino ohranjali naši izseljenci in zamejci ter kje so (bile) ovire za to. Razmišljali bodo, kaj se je spremenilo na tem področju z osamosvojitvijo Slovenije, kako prenašati vrednote domoljubja ter spoštovanja slovenskega jezika, kulture in tradicije na mlade, kako lahko gradimo prihodnost slovenskega naroda ter kaj pomeni odgovorno ohranjanje materialne, duhovne in družbene kulturne dediščine.

Vabljeni predavatelji so: dr. Janez Bogataj, Erika Jazbar in Janko Rožič.

Rok oddaje gradiva za sodelovanje na natečaju Košara – izdelek slovenskega pletarstva: do 20. 6. 2022.

Rok prijave strokovnega prispevka (aktivna udeležba na konferenci): do 4. 7. 2022.

Rok prijave za udeležbo na konferenci: do 7. 11. 2022.

Informacije, razpis in prijavnica:

DKPS, Rožna ulica 2, 1000 Ljubljana, 01/43-83-983

[email protected] (prijave), [email protected] (prispevki)

www.dkps.si/izobrazevanje – Tu so tudi informacije o mednarodnih konferencah v letih 2019, 2020 in 2021.

“Organizatorji se ne zavezujemo, da bo konferenca organizirana v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Ur. l. RS 113/2020 z dne 21. 8. 2020), z določilom o referatih na mednarodnih konferencah. Prijavljeni bodo o tem, ali je njihov prispevek sprejet, obveščeni do 18. 7. 2022 (uredniški odbor se bo odločil glede na poslane povzetke prispevkov),” še sporočajo z DKPS.

J.S.