Izvajalci projekta Prehod mladih za njegovo čim hitrejše nadaljevanje

0
322
(Foto: Pixabay)

Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v RS koordinira projekt Prehod mladih, ki je namenjen nudenju strokovne pomoči mladim s posebnimi potrebami pri lažjem prehodu na nadaljnjo stopnjo šolanja oziroma na trg dela. Projekt se bo iztekel avgusta, izvajalci pa so pozvali k njegovemu čim hitrejšemu nadaljevanju.

 

“Nadaljevanje projekta Prehod mladih je predlagano in načrtovano tudi v novi finančni perspektivi. A skrbi nas, da se bo to zamaknilo, kar pa bi pomenilo, da nas čaka obdobje, ko storitev za mlade s posebnimi potrebami ne bi mogli izvajati. Zato je treba pridobiti aktivno podporo in pomoč pristojnih ministrstev in drugih odločevalcev, da bo vmesni čas čim krajši,” so na današnji novinarski konferenci opozorili izvajalci projekta, ki ga usmerja združenje, v njem pa sodeluje 13 izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije.

Prekinitev projekta bi pomenila zastoj in nezmožnosti nudenja kontinuirane podpore in pomoči mladim s posebnimi potrebami, ki to vrstno pomoč nujno potrebujejo, so zapisali in dodali, da bi bilo začasno prekinjeno izvrstno vzpostavljeno sodelovanje z deležniki, kot so vzgojno izobraževalne inštitucije, centri za socialno delo, zdravstvene ustanove, društva, delodajalci ter mladi in njihovi starši. “Z velikim trudom zgrajene in pridobljene mreže bomo, če bo prišlo do prekinitve, težko ponovno spodbudili za sodelovanje,” so podčrtali.

Gre za pilotni projekt na ravni nacionalnega projektnega partnerstva, ki poteka od leta 2018. Cilj projekta je mladim z motnjami v duševnem razvoju, slepim in slabovidnim, gluhim in naglušnim, z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno oviranim, dolgotrajno bolnim ter mladim z motnjami avtističnega spektra ter s čustvenimi in vedenjskimi motnjami pomagati do zaposlitve, uspešnega vpisa v nadaljnjo stopnjo šolanja ali pa do prijave na zavod za zaposlovanje z namenom vključitve v ustrezne programe vključevanja na trg dela.

Kot so povzeli, na projektu dela okoli 40 visoko usposobljenih strokovnih delavcev. Do konca aprila se je vanj vključilo 2054 mladih iz ciljne skupine, kot so navedli, pa bodo cilj vključiti 2100 mladih, najverjetneje presegli. Zabeležili so 1470 izhodov iz projekta, od tega 1205 uspešnih in 265 predčasnih, ko ni prišlo do nobenega od v razpisu navedenih izhodov, kot so prijava na Zavod RS za zaposlovanje, nadaljevanje šolanja na višji ravni ali zaposlitev.

V projekt je vključenih več kot 80 odstotkov osnovnih šol, skoraj 90 odstotkov osnovnih šol s prilagojenim programom in zavodov za otroke s posebnimi potrebami ter več kot 90 odstotkov srednjih šol s cele Slovenije. Pridružile so se tudi vse večje univerze, karierni centri, posamezne fakultete ter 230 delodajalcev, so še zapisali v združenju izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije.

J.S., STA