VIDEO: Šolski sistem se naj odziva na potrebe družbe, zlasti gospodarstva

0
1245
Dominik Štrakl, predsednik SDM (Foto: youtube printscreen)

V Slovenski demokratski mladini (SDM) imajo jasno izoblikovan pogled na področje izobraževanja in zaposlovanja mladih, nam je sporočil njen predsednik, Dominik Štrakl. Šolski sistem se mora odzivati na potrebe gospodarstva, študij mora postati bolj kakovosten, konkurenčen, sprejemljiv in evropsko primerljiv, še pravi Dominik Štrakl, ki se zavzema za razvoj in nadgradnjo vseh potrebnih mehanizmov za spodbujanje zaposlovanja mladih.

 

Poglejte si VIDEO izjavo Dominika Štrakla:

Celotno izjavo Dominika Štrakla, predsednika SDM, objavljamo v nadaljevanju: 

“V Slovenski demokratski mladini imamo jasno izoblikovan pogled na področje izobraževanja in zaposlovanja mladih.

Znanje je ključen dejavnik gospodarskega in kulturnega razvoja vsakega naroda, zato se zavzemamo, da izobraževalni sistem pri svojem delovanju upošteva mnenje najširšega kroga strokovne javnosti: staršev, učencev, sindikatov in lokalnih skupnosti. Zavzemamo se za šolski sistem, ki temelji na načelu enakih možnosti za vse. Vsem, ki so tega sposobni, mora biti omogočeno, da dosežejo želeno izobrazbo, s katero si bodo zagotovili zaposlitev in konkurenčnost na trgu dela. Zato je potrebno, da se celotni šolski sistem odziva na potrebe družbe, zlasti gospodarstva, hkrati pa mora težiti k čim večji avtonomnosti in ideološki neobremenjenosti. Izobraževalni sistem mora mladega človeka vzgajati v vrednotah za čut odgovornosti do sočloveka, do naroda in države ter v njem vzpodbuditi kritično razmišljanje in mišljenje. Zavzemamo se za sistem, ki bo temeljil na kakovosti in spodbujal mlade k samostojnemu in inovativnemu razmišljanju ter razvijal delavnost, prizadevnost in uporabnost znanj.

Študij mora postati bolj kakovosten, konkurenčen, sprejemljiv in evropsko primerljiv. Za to potrebujemo več univerz, tudi zasebnih, ki morajo v večji meri vključevati učenje tujih jezikov in retorike ter omogočati in pospeševati izmenjavo študentov in tudi profesorjev. V SDM podpiramo spremembe programov v visokošolskih zavodih, ki naj jih skupaj oblikujejo zavodi in študentje, država pa mora poskrbeti za finančno pomoč za dosledno izvajanje kakovostnih študijskih programov. Država naj s potrebnimi vzvodi omogoča in spodbuja večjo povezavo med univerzo in gospodarstvom. Sodelovanje med visokošolskimi institucijami je eden temeljnih vzvodov za bolj konkurenčen študij, zato SDM podpira večjo prehodnost med sorodnimi fakultetami in univerzami ter študij na daljavo. Podpiramo ukrepe spodbujanja študija deficitarnih strokovnih panog in vzpodbujanje različnih vrst štipendij za zaposlovanje v posameznih strokovnih panogah.

V SDM podpiramo razvijanje in nadgradnjo vseh potrebnih mehanizmov, ki bodo spodbujali zaposlovanje mladih. Tu morajo koordinarano sodelovati država, lokalne skupnosti in gospodarstvo. Oblikovati morajo strategijo, ki bo pripeljala do večjega in hitrejšega zaposlovanja. Pri tem morajo sodelovati z dijaki, študenti in ostalimi mladimi, ki se soočajo s problemom prve zaposlitve. Delovanje zavodov za zaposlovanje in centrov za socialno delo mora biti bolj učinkovito, organizirano ter uporabnikom prijaznejše. Po mnenju SDM je ustrezna zaposlitev ena najpomembnejših segmentov socialne varnosti prebivalcev, zato podpira program aktivne politike zaposlovanja. SDM podpira mehanizme, ki vodijo k zmanjševanju brezposelnosti, kjer je potrebno posebno pozornost posvetiti mladim oziroma prvim iskalcem zaposlitve. Podpiramo bolj fleksibilen trg dela s prisotnimi socialnimi mehanizmi, ki delujejo na principu socialne pravičnosti.  SDM menimo, da morajo glede na hiter tempo življenja do izraza priti fleksibilne oblike dela, predvsem delo na domu, ki stimulira in usklajuje poklicno in družinsko življenje. Poseben poudarek zaščite mora biti pri delu mladoletnih, žensk, starejših in invalidov. Siva ekonomija in nespoštovanje delovne zakonodaje tako delodajalcev kot tudi delavcev povzročata težave na mnogih drugih segmentih, zato SDM podpira restriktivne ukrepe, ki bodo pripeljali do bolj pravičnih standardov, spoštovanja zakonodaje in s tem posledično boljših razmer na trgu dela, in manjše brezposelnosti.

Mladi potrebujemo konkretne rešitve, na podlagi katerih bomo lahko radi in z veseljem živeli, se izobraževali ter ustvarjali v domovini. Mladi smo garancija prihodnosti, ki jih je po zahtevnem času ob zdravstveni in socialni krizi potrebno prednostno nasloviti. Z ugodno štipendijsko, stanovanjsko in družinsko politiko, politiko zaposlovanja in hitrejšega regionalnega razvoja bomo Slovenijo naredili privlačno za mlade, ki bodo v naši lepi državi hoteli ostati, delati, živeti in si tu ustvariti družinsko življenje.”

 

Pripravil: J.S.