Vlada RS je odobrila sredstva za dozidavo in obnovo za devetih šol in vrtcev v Jugovzhodni Sloveniji

0
626
(Foto: Facebook / Pixabay)

Z dodeljenim denarjem bo poskrbljeno za dograditev Osnovne šole Dragatuš v občini Črnomelj in za dozidavo objekta Osnovne šole Dolenjske Toplice, ki bo vrtec v občini Dolenjske Toplice. V občini Kočevje bodo zgradili 16-oddelčni vrtec v občini Kočevje ter uredili dozidavo osnovne šole in vrtca Otočec v občini Novo mesto, nov prizidek pa bo dobila tudi OŠ Podzemelj v občini Metlika.

 

Predvidoma bo še letos dokončana naložba v nadomestitev po požaru uničenih prostorov na Centru biotehnike in turizma, Grm Novo mesto. Vrednost investicije znaša dobre 3 milijone evrov.

(Foto: Twitter)

Poleg omenjenega bo nov prizidek dobila še OŠ Ribnica v oblini Ribnica, v občini Trebnje pa bodo dobili denar za rekonstrukcijo in dozidavo Podružnične osnovne šole Dolenja Nemška vas. V občini Mirna bodo zgradili nov vrtec, v občini Šmarješke Toplice pa bodo rekonstruirali – obnovili OŠ Šmarjeta.

Piše: L.K.