Nova igrala in igrišča v Mariboru

0
444
(Foto: MO Maribor)

V Mestni občini Maribor so letos postavili vrsto novih igral in igrišč, med drugim igrišče na Schreinerjevem trgu na Taboru z vadbami za starejše in gibalno ovirane. Pri snovanju prvega otroškega igrišča v mestni četrti Studenci so sodelovali tudi otroci iz tamkajšnjega vrtca in osnovne šole, ki so narisali svoje sanjsko igrišče.

“Gibanje, rekreacija, igra, druženje in zdrav življenjski slog so med cilji, ki jih želimo doseči s postavljanjem novih igral. Zato so igrala tudi smiselno in strokovno izbrana, da zagotavljajo razvoj kognitivnih in motoričnih sposobnosti vseh, ki jih uporabljajo,” so sporočili z občine.

Letos so se lotili 15 novih otroških igrišč, med drugim pri sedežih mestnih četrti Brezje in Tezno, v Mestnem parku, pri nogometnih klubih Dogoše in Pobrežje, na Trgu Dušana Kvedra, pri Teniškem klubu Branik Maribor in pri veslaškem klubu v Bresternici.

V Pekrah so nadgradili košarkarsko igrišče, v Limbušu pa so v izvedbi tri igrišča, ki so jih krajani izglasovali v okviru participativnega proračuna občine.

Na Mariborskem Pohorju so v okviru projekta Doživetja Bolfenk, ki se sofinancira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, vzpostavili izobraževalne, izkustvene in doživljajske točke ter nove klopi, foto točke, stojala za kolesa in informacijske table.

“Gre za več kot 3000 kvadratnih metrov novih igralnih površin v mestu,” so pojasnili na občini.

Igrala na Schreinerjevem trgu so prve vadbene naprave v Mariboru, ki so posebej namenjene starejšim in gibalno oviranim osebam. Opremljene so s QR kodami, ki si jih uporabniki aktivirajo, da vidijo, kako izvajati vaje.

Obstoječa igrala v Mestnem parku, ki so jih po postavitvi novih odstranili, bodo po napovedih obnovili in jih postavili v Zrkovcih ter na Macunovi ulici in Ulici Frana Kovačiča. Gugalnico za gibalno ovirane otroke bodo premestili v Osnovno šolo Gustava Šiliha.

V zadnjih dveh letih je občina za nova otroška igrišča in igrala namenila skupno okoli 800.000 evrov, od tega je pridobila za okoli 330.000 evrov sofinancerskih sredstev.

J.S., STA