21. marec – Svetovni dan Downovega sindroma

0
324
(Foto: Pixabay)

21. marca bo Svetovni dan Downovega sindroma, zato objavljamo sporočilo za javnost, ki nam ga je ob tej priložnosti posredovalo Društvo Downov sindrom Slovenije, in ki bo ob tem pripravilo več dogodkov v Ljubljani in drugod po Sloveniji, na katere vljudno vabi vse, ki jih želijo podrobneje spoznati in podpreti. V sporočilu za javnost so zapisali naslednje: 

Sodobne evropske družbe so raznolike z različnih vidikov: družbenega ozadja, izvora, jezika ali potenciala. Ta raznolikost se odraža tudi v vrtcih, šolah, zaposlitvah, bivanju. 24. člen Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov zahteva od držav pogodbenic, da zagotovijo, da invalidni otroci in odrasli »niso izključeni iz splošnega izobraževalnega sistema na podlagi invalidnosti« in da »imajo dostop do vključujočega, kakovostnega in brezplačnega primarnega in srednješolskega izobraževanja na enaki podlagi kot drugi v skupnostih, v katerih živijo.« Imajo tudi pravico do vključujočega zaposlovanja in čim bolj samostojnega bivanja.

Vključevanje je proces, s katerim šole, podjetja, občine in drugi razvijajo kulturo, politiko in prakse za vključevanje. Kljub velikemu obsegu mednarodne in evropske zakonodaje, ki podpira pravico vseh otrok in odraslih do vključujočega izobraževanja, zaposlovanja in bivanja, so po vsej Evropi v tem trenutku še težave.

Generalna skupščina OZN je 21. marec razglasila za svetovni dan Downovega sindroma. Datum simbolno izraža genetsko posebnost tega sindroma – tretji dodatni kromosom na 21. paru kromosomov človeške celice. Ta genetska posebnost vpliva na posameznikove fizične in intelektualne sposobnosti.

Mednarodna nevladna organizacija  DSI je za leto 2024 opredelila geslo, ki se glasi: »End The Stereotypes« –  Konec stereotipom! s katerim poziva vse ljudi in vse organizacije po svetu, da naj  pri svojem delovanju aktivno vključujejo osebe z Downowim sindromom  in naj ne delajo in odločajo namesto njih. Ljudje z Downovim sindromom imajo pravico, da sodelujejo pri odločitvah, ki se jih tičejo na vseh področjih svojega življenja – pri osebnem razvoju, osebnih odnosih, vzgoji in izobrazbi, zaposlitvi, zdravstveni oskrbi, rekreaciji, preživljanju prostega časa in pri sodelovanju v javnem življenju.  Pri odločanju o teh problemih morajo vsi sodelovati polno in  enakopravno z drugimi. Hočejo biti na vseh področjih aktivni državljani.

V Sloveniji se osebe z Downovim sindromom, starši, sorojenci in drugi sorodniki ter strokovnjaki, ki se poklicno ukvarjajo s posamezniki z Downovim sindromom, združujejo v Društvu Downov sindrom Slovenija. Društvo deluje že od leta 2013, še prej pa je delovalo kot Sekcija za Downov sindrom pri društvu Sožitje Ljubljana. Društvo družinam z otrokom z Downovim sindromom omogoča vključitev v različne programe, za osebe z Downovim sindromom pa izvaja vrsto aktivnosti, ki jih spodbujajo in podpirajo v njihovem razvoju, omogočajo druženje in medsebojno spoznavanje.

Dr. Valerija Bužan, predsednica društva Downov sindrom: »Društvo je uspelo pridobiti in urediti  prostore v centru Ljubljane za zaposlitev oseb z Downovim sindromom. Izvajamo veliko usposabljanj in podpor za inkluzivno zaposlovanje, istočasno je tam informacijska točka za pomoč strokovnjakom, ki bodo razvijali inkluzivno izobraževanje in zaposlovanje, ter za opolnomočenje družin. Mogoča je izposoja literature iz tega področja.

Iščemo tudi možnosti različnih oblik bivanja s podporo za odrasle z Downovim sindromom.

Pomembno nam je, da bodo v naših programih osebe z Downovim sindromom in njihove družine ter strokovni delavci pridobili uporabne informacije, pa tudi sklenili nova prijateljstva, kar daje programom še posebno vrednost.«

Društvo bo ob Svetovnem dnevu Downovega sindroma pripravilo tudi več dogodkov v Ljubljani in drugod po Sloveniji, na katere vljudno vabi vse, ki nas želijo podrobneje spoznati in podpreti, ki so naslednji:

  • v četrtek, 3. 2024, bo od 10.00 do 18.00 na Prešernovem trgu v Ljubljani INFORMATIVNA STOJNICA, kjer bomo imeli pripravljene letake in druga gradiva ter prav posebne nogavičke. Ob 10.21 bomo začeli s pohodom z baloni v 21. krajih v Sloveniji (Maribor, Celje, Postojna, Cerknica, Kranj, Jesenice, Radovljica, Krško …).
  • v četrtek, 3. 2024, bo ob 16.30 uri v Mestnem muzeju, Gosposka 15 v Ljubljani predstavitev filma MOJA PRAVICA – MOJA PRILOŽNOST, ki govori o šolanju Gašperja (fanta z Downovim sindromom, v večinski šoli. Po filmu bo predstavitev nastopajočih in pogovor vseh deležnikov o njihovih izkušnjah ob tem.
  • v petek, 22. 3. 2024 bo Evropsko gastronomsko tekmovanje za osebe s posebnimi potrebami, ki bo potekalo ob 12. uri na Štuli 23 v Ljubljani Šentvid. Tekmovanja se organizirajo v 27 glavnih mestih evropskih dežel. V lanskem letu je bil končni evropski zmagovalec Nino Kaštrun iz Slovenije.