8 ključnih strategij za obnovo izobraževanja po mnenju Unesca

0
540
(Foto: Freepik)

Na mednarodnem dnevu izobraževanja, ki se je praznoval 24. januarja, je Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) pozvala vlade in družbo, naj ukrepajo za oblikovanje nove družbene pogodbe za izobraževanje in zagotavljanje bolj podpornega, ekološkega in vseživljenjskega izobraževanja.

 

 

Generalna direktorica UNESCA Audrey Azoulay je predstavila poročilo »Nova družbena pogodba za izobraževanje« in o njem izjavila: »Ta nova pogodba je priložnost za popravo krivic preteklosti in preoblikovanje prihodnosti. Temelji na pravici do kakovostnega izobraževanja skozi vse življenje, obravnava poučevanje in učenje kot skupno dobrino.«

UNESCO meni, da je nujna prenova učnih načrtov in metod poučevanja ob upoštevanju treh nedavnih sprememb v družbi povezanih z globalizacijo, podnebnim izzivom in digitalno revolucijo.

Kako uresničiti to družbeno pogodbo za izobraževanje? UNESCO predlaga 8 ključnih ukrepov:

1.- Zagotoviti izobraževanje z večjimi in trajnimi gospodarskimi naložbami.

UNESCO meni, da morajo vlade po svetu zagotoviti izobraževanje z višjimi državnimi proračuni. Zdaj je izobraževanje pomembnejše kot kdaj koli prej zaradi izobraževalnih neenakosti, ki jih je povzročila pandemija. V »Pariški deklaraciji«, ki je bila podpisana novembra 2021, so se voditelji 40 držav obvezali nameniti med 15% in 20% javnega izdatka za izobraževanje.

2.- Zagotoviti pravico do kakovostnega izobraževanja skozi vse življenje

Zaradi pojava tehnologije je potrebno pridobivati nova znanja in veščine. Izobraževanje se ne dogaja samo v šoli. Razširiti je treba možnost učenja za vsakogar, kadar koli in kjer koli, tako preko formalnega kot neformalnega izobraževanja ter v različnih kulturnih in družbenih okoljih.

3.- Spodbujati sodelovanje, ki temelji na raznolikosti

Pedagoška pozornost mora poudarjati sodelovanje in solidarnost učencev. Potrebno je spodbujati intelektualne, družbene in moralne sposobnosti študentov vseh starosti, da bodo lahko sodelovali in z empatijo preoblikovali svet.

4.- Okrepiti izobraževanje o podnebnih spremembah

Poročilo UNESCO priporoča, da učni načrti na vseh izobrazbenih ravneh sprejmejo ekološko razumevanje človeštva. »Potrebujemo izobraževanje, ki prispeva k trajnostnem razvoju, z vključitvijo izobraževanja o podnebnih spremembah v vse učne načrte,« je dejala generalna direktorica UNESCA.

5.- Več izobraževanja za aktivno državljanstvo in medijsko pismenost

UNESCO meni, da je pomembno ustaviti širjenje napačnih informacij z medijsko, znanstveno, digitalno in humanistično pismenostjo, ki krepi sposobnosti ljudi, da lahko razlikujejo laž od resnice. Zagovarja tudi vključitev izobraževalnih vsebin, metod in politik, ki spodbujajo aktivno državljanstvo in demokratično udeležbo.

6.- Izboljšati usposabljanje in delovne pogoje za učitelje

Preoblikovanje izobraževanja vključuje izboljšanje delovnih pogojev in pogojev usposabljanja učiteljev, ne samo z ustreznim plačilom, ampak tudi z zagotavljanjem ustreznega števila učencev v razredu, šolske varnosti, simbolnega priznavanja in institucionalne podpore.

7.- Sodelovalno poučevanje

Za delo učiteljev naj bo značilno sodelovanje in timsko delo. UNESCO meni, da bi razmišljanje, raziskovanje in ustvarjanje znanja in novih pedagoških praks morali biti sestavni del poučevanja. Treba je podpirati avtonomijo in svobodo učiteljev, ki pa morajo biti v celoti vključeni v javno razpravo in dialog.

8.- Spodbujati izobraževalne raziskave in inovacije

Družbena pogodba za izobraževanje zahteva oblikovanje skupnega raziskovalnega programa v svetovni ravni, osredotočenega na pravico do izobraževanja skozi vse življenje. Ta program bi moral zbirati prispevke iz vseh sektorjev, od učiteljev do študentov, od univerz do raziskovalnih centrov in od vlad do organizacij civilne družbe.

Piše: Jože Jan

Vir: Educaweb, Španija