Bojan Žalec: Pošteno sodelovanje, racionalnost in religija

0
440
(Foto: vseknjige.si)

Avtor knjige Pošteno sodelovanje, racionalnost in religija, ki je na 240ih straneh izšla letos pri založbi Družina, opisuje medsebojnost in medsebojno odvisnost, pomen zagotovljenih in razvitih zmožnosti za človekov razcvet, gojenje predvsem poštenega sodelovanja in vzajemnih skupnosti ljudi z različnimi pogledi, vrednotami in življenjskimi praksami, kar naj bi bil tudi eden od ciljev dobre politike.

Najpomembnejši pojem, ki ga knjiga prinaša je, solidarni personalizem, in je v različnih poglavjih predstavljen v več vidikih. Prvi del uvoda v knjigi avtor posveča pojasnitvi stališča, imenovanega solidarni personalizem, in širšega konteksta, iz katerega in v katerem ga je oblikoval. V drugem delu uvoda strnjeno in pregledno predstavlja vsebino posameznih poglavij v knjigi in s tem bralcu omogoča prvi panoramski pregled nad celoto knjige, na podlagi katerega se nato lahko odloči, katera poglavja bi lahko podrobneje prebral. Kot piše sam avtor, knjige ni treba prebrati v celoti, da bi lahko razumeli posamezna poglavja, saj je napisana tako, da lahko bralec prebere samo posamezna poglavja in jih kljub temu razume. Vsekakor pa je najboljše razumevanje možno, če se prebere cela knjiga, saj se poglavja medsebojno dopolnjujejo in osvetljujejo.

»Solidarni personalizem je vrsta odnosnega personalizma. Tudi v tej knjigi ga zagovarjam in razvijam kot svoje temeljno stališče in kot filozofijo, ki lahko ponudi osnovne smernice za soočanje z izzivi sodobnega časa. Tem bomo kos samo, če bomo gojili ustrezne odnose na vseh ravneh in v vseh razsežnostih: do sebe, do naravnega okolja, do drugih bitij in ljudi, do neživih stvari, do presežnosti in Boga. Samo tako se bomo lahko uspešno spopadali z ekološkimi, gospodarskimi, družinskimi, demografskimi, socialnimi, družbenimi, političnimi, kulturnimi in nenazadnje zdravstvenimi problemi, ki zajemajo tudi duševne težave in bolezni, kot sta depresija in izgorelost, ki vedno bolj naraščata v sodobnih družbah gmotne blaginje, kar kaže na to, da ‘človek naj ne živi samo od kruha.’ Ta vrednota je skupna vrednota vseh svetovnih religij,« se glasi odlomek iz najnovejše knjige Bojana Žalca.

J.S.

Knjigo lahko naročite na POVEZAVI.