Čebelarska zveza: V zadnji triadi OŠ je kot izbirni predmet mogoče izbrati čebelarstvo

0
355
Čebelnjak (Foto: Tina Kosec/ STA)

Pred začetkom novega šolskega leta v Čebelarski zvezi Slovenije osnovne šole opozarjajo na možnost vključevanja v izbirni predmet čebelarstvo v zadnjem triletju. Cilj je, da učenci spoznajo pomen čebel in drugih opraševalcev za delovanje ekosistemov in človeka ter pomen odgovornega ravnanja z okoljem za varovanje opraševalcev.

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. Učenci se lahko odločajo za določen izbirni predmet tudi z vidika nameravanega nadaljnjega šolanja. Učni načrt za čebelarstvo v osnovni šoli dopolnjuje in nadgrajuje razumevanje bioloških konceptov, usvojenih pri naravoslovju in biologiji v osnovni šoli.

Izbirni predmet čebelarstvo se izvaja za učence 7., 8. in 9. razredov po prenovljenem učnem načrtu, ki ga je sprejel strokovni svet za splošno izobraževanje junija leta 2018. V ospredju so biologija medonosnih in divjih čebel, koevolucija opraševalcev in rastlin ter pomen opraševalcev v okolju. Posebej so poudarjeni značilnosti avtohtone podvrste medonosne čebele – kranjske čebele in njen pomen za slovensko čebelarstvo, so sporočili s Čebelarske zveze Slovenije.

Poudarili so, da učenke in učenci pri omenjenem izbirnem predmetu spoznavajo pomen pestrosti opraševalcev za delovanje ekosistemov in za kmetijstvo. Preizkusili bodo osnove čebelarjenj, ga povezali z naravno in kulturno dediščino ter se seznanili s sodobnim poklicem čebelarja. Predmet je izvedljiv tudi v primeru, če šola nima učnega čebelnjaka, ki jih v zadnjih letih postavljajo po Sloveniji, in učitelj biologije ni čebelar. V tem primeru je nujno sodelovanje s čebelarjem, so navedli.

Spomnili so, da se izbirni predmet lahko dopolnjuje s čebelarskim krožkom, katerih delovanje vzpodbuja čebelarska zveza, saj predmet na pretežno teoretičen način izvaja pedagoški kader, krožek pa izkušen, usposobljen čebelar na pretežno praktičen način. V zvezi ob tem svetujejo, da šole, kjer imajo vzpostavljen čebelarski krožek, tega nadgradijo z dopolnjujočim se izbirnim predmetom čebelarstvo.

Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so za STA pojasnili, da osnovne šole posredujejo svojim učencem informacije o možnosti vključevanja v izbirne predmete že ob začetku priprav letnega delovnega načrta za prihodnje šolsko leto, vsekakor pa najpozneje do konca pouka v iztekajočem se šolskem letu. Seznam velike večine obveznih izbirnih predmetov je znan že vrsto let, so navedli in dodali, da za prihodnje šolsko leto niso predvidene spremembe.