Delodajalci morajo potrebe po kadrovskih štipendistih za naslednje šolsko leto sporočiti do 31. januarja

0
314
(Foto: Pixabay)

Štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je objavil javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko oz. študijsko leto 2024/2025. Rok za oddajo je do vključno 31. januarja.

 

Tako želijo zbrati ponudbo, da bi lahko učence, dijake in študente pred izbiro izobraževanja informirali o vseh razpoložljivih kadrovskih štipendijah.

S tem jim želijo omogočiti podporo pri odločanju za izobraževanje glede na potrebe na trgu dela. Hkrati želijo ponuditi delodajalcem enotno oddajanje potreb po kadrovskih štipendistih in promocijo potreb med učenci, dijaki in študenti.

Prijavo potreb po kadrovskih štipendistih za šolsko oz. študijsko leto 2024/2025 so v skladu z zakonom o štipendiranju dolžni oddati vsi delodajalci, ki želijo dijakom oziroma študentom podeliti kadrovsko štipendijo z omenjenim šolskim oz. študijskim letom.

Delodajalci oz. njihov pooblaščeni predstavnik odda potrebe po kadrovskih štipendistih preko spletne strani sklada www.srips-rs.si tako, da se prijavi v Izmenjevalnico. Prijavo potreb je treba oddati do vključno 31. januarja, saj bo sklad po tem datumu obveščal ciljne skupine o prijavljenih potrebah.

Če delodajalec v postopku oddaje potrebe preko spletne strani sklada izbere, da želi javno objavo kadrovskih štipendij, ki jih nudi, bo oddana potreba objavljena v zbiru kadrovskih štipendij za šolsko/študijsko leto 2024/2025 na spletni strani sklada pod zavihkom Izmenjevalnica. Delodajalec pa lahko izbere tudi možnost, da ne želi javne objave. V tem primeru bo oddana potreba na voljo le v evidenci sklada, in ne bo javno objavljena.

Sklad bo o spremembah in novostih v zvezi z novo zakonodajo obveščal tudi preko spletne strani. Glede na to svetujejo registracijo preko spletne strani, saj bodo prejemniki tako največ enkrat tedensko po elektronski pošti prejemali novice z informacijami o razpisih in drugih dejavnostih in področjih, so še zapisali na skladu.

C. R. STA