Dr. Peter Jambrek: Študenti članic Nove univerze med študijem pridobijo odlične zaposlitvene možnosti

0
628
Ustanovitelj Nove univerze prof. dr. Peter Jambrek (Foto: Polona Avanzo)

Pomembna prednost študija na Novi univerzi je odličen in mednarodno uveljavljen akademski zbor, ki ga sestavljajo tudi prvovrstni strokovnjaki iz prakse, pravi dr. Peter Jambrek. Prof. dr. Peter Jambrek je pobudnik in ustanovitelj Nove univerze.

 

Koliko časa obstaja Nova univerza, kdo so njeni ustanovitelji in lastnik? 

Zasebni visokošolski zavod Nova univerza, ki svoje znanstveno in vzgojno-izobraževalno poslanstvo utemeljuje na podlagi državotvornih ustavnih in nacionalnih izvorov Republike Slovenije s poudarkom na vrednotah pravne in socialne države, suverene in demokratične ureditve republike ter spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, je bila ustanovljena 6. oktobra 2008, ko je Senat za akreditacijo pri Svetu RS za visoko šolstvo izdal pozitivno strokovno mnenje k njeni ustanovitvi. Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu je 28. oktobra 2016 Novo univerzo vpisala v Javno evidenco akreditiranih visokošolskih zavodov. Ustanoviteljev je bilo več, med njimi Inštitut za interdisciplinarna in aplikativna raziskovanja, Inštitut za civilno pravo in Inštitut za mednarodno pravo – zavod. Po njihovem izstopu je ostal edini ustanovitelj Nove univerze in njenih treh članic Inštitut za ustavno ureditev in človekove pravice, d. o. o.

Koliko in kakšna vpisna mesta so letos na voljo na Novi univerzi?

Članice Nove univerze ponujajo različne študijske programe na vseh treh stopnjah; dodiplomski, magistrski in doktorski. Ponujajo redna in izredna vpisna mesta v Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici in Kranju. Določeni študijski programi se izvajajo tudi v angleščini.

Evropska pravna fakulteta (EPF) ima odprtih  68 rednih vpisnih mest na dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu pravo (UN), prav tako 68 rednih mest na magistrskem študijskem programu pravo in 68 rednih mest na magistrskem študijskem programu pravo in menedžment nepremičnin. Poleg tega EPF ponuja še izredna vpisna mesta na univerzitetni študijski program pravo (UN) (80 mest); na visokošolski strokovni študijski program pravo in menedžment infrastrukture in nepremičnin (50 mest) in na naslednje magistrske študijske programe: pravo (50 mest), pravo in menedžment nepremičnin (50 mest), alternativno reševanje sporov (40 mest) ter civilno in gospodarsko pravo (40 mest). Kandidati za vpis lahko izbirajo tudi med dvema doktorskima študijskima programoma: pravo (40 izrednih mest) ter pravo in menedžment nepremičnin (30 izrednih mest).

Fakulteta za državne in evropske študije (FDEŠ) ima odprt vpis na redni brezplačni študij na dodiplomski univerzitetni študijski program javna uprava  (59 mest), na magistrskem študijskem programu mednarodne in diplomatske študije (63 mest) in prav toliko (63) mest na magistrskem študijskem programu javna uprava. Poleg tega ima FDEŠ še izredna, plačljiva vpisna mesta na dodiplomski študijski program javna uprava (35 mest) in na visokošolski strokovni študijski program državne in evropske študije (35 mest). Izredna vpisna mesta so odprta na obeh magistrskih študijskih programih mednarodne in diplomatske študije (50 mest) in javna uprava (50 mest) ter na obeh doktorskih študijskih programih mednarodne in diplomatske študije (25 mest) in javna uprava (25 mest).

Najmlajša članica Nove univerze, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije, ponuja edinstven študijski program slovenoslovja na vseh treh stopnjah. V študijskem letu 2022/2023 je razpisanih 20 izrednih vpisnih mest na dodiplomskem univerzitetnem študijskem programu slovenski študiji, 20 izrednih vpisnih mest na magistrskem študijskem programu slovenski študiji II in 20 izrednih vpisnih mest na doktorskem študijskem programu slovenski študiji III.

Kakšne so prednosti študija na Novi univerzi? 

Nova univerza in njene članice so intenzivno vpete v mednarodne evropske in širše mednarodne visokošolske prostore, kar študentom in profesorjem omogoča številne študentske in akademske izmenjave ter pridobivanje mednarodnih referenc in prakse. Študenti članic Nove univerze med študijem pridobijo odlične zaposlitvene možnosti. Pomembna prednost študija na Novi univerzi je odličen in mednarodno uveljavljen akademski zbor, ki ga sestavljajo tudi prvovrstni strokovnjaki iz prakse, kot so nekdanji predsedniki ustavnega sodišča, uveljavljeni profesorji tako doma kot v tujini, visokošolski učitelji z dolgo profesionalno kariero v drugih ključnih institucijah, tudi v diplomaciji, policiji, državni upravi in vojski, ter mladi, večinoma v tujini izobraženi visokošolski kadri. Dodatne prednosti predstavljajo številne obštudijske dejavnosti, aktualne vsebine predmetnikov, prilagojeni urniki ter interaktiven in individualen pristop do študenta.

Kje vse se zaposlujejo vaši diplomanti?

Diplomanti Evropske pravne fakultete so zaposljivi v občinski upravi, pri nosilcih javnih pooblastil, na sodiščih in v odvetniških pisarnah, v izobraževalnih institucijah, v institucijah Evropske unije in v zasebnem sektorju. Diplomantom študijskih programov na Fakulteti za državne in evropske študije se zaposlitvene možnosti odpirajo v javni upravi, delo v organih državne uprave, v občinski upravi, pri nosilcih javnih pooblastil, v institucijah Evropske unije in v zasebnem sektorju. Diplomanti Fakultete za slovenske in mednarodne študije pridobijo širok spekter zaposlitvenih možnosti v diplomaciji, javni upravi, nevladnih organizacijah, kulturnih ustanovah, v turizmu in gospodarstvu, kreativnih in kulturnih industrijah, turističnih organizacijah, v gospodarstvu in podjetniških razvojnih projektih ter drugje.

L.K.