Evropska Komisija je včeraj predstavila evropsko strategijo o oskrbi starejših in otrok

0
384
(Foto: Freepik)

Evropska komisija je včeraj predstavila evropsko strategijo o oskrbi, katere namen je zagotoviti kakovostno in dostopno oskrbo po vsej EU ter izboljšati pogoje za tiste, ki jo zagotavljajo, in tiste, ki jo prejemajo. Strategija temelji na predlogih posodobljenih priporočil članicam na področju dolgotrajne oskrbe in varstva otrok.

 

 

“Evropejci živijo dlje, a to pomeni tudi večje potrebe po cenovno in sicer dostopni kakovostni dolgotrajni oskrbi. Na drugi strani življenjskega cikla pa je treba zato, da bi lahko bili starši polno vključeni na trg dela, poskrbeti za ustrezno varstvo njihovih otrok,” je ob predstavitvi evropske strategije o oskrbi povedala podpredsednica Evropske komisije za demokracijo in demografijo Dubravka Šuica.

Bruselj zato državam članicam predlaga posodobitev ciljev na področju izobraževanja in varstva, da bi spodbudili vključenost žensk na trg dela.

T. i. barcelonski cilji, določeni leta 2002, trenutno predvidevajo, naj bo 33 odstotkov otrok, mlajših od treh let, vključenih v varstvo. Drugi cilj pa določa, naj bo v varstvo vključenih 90 odstotkov otrok od 3. leta starosti do starosti, določene za vstop v šolo. Komisija predlaga, da bi prvi cilj določili pri 50, drugega pa pri 96 odstotkih.

Komisija priporoča še, naj bodo storitve varstva dostopne, tudi cenovno, in kakovostne tako na urbanih kot na podeželskih oziroma manj razvitih območjih. Spodbujajo naj enakopravnejšo skrb za otroke med staršema ter jim omogočajo ustrezno časovno razpoložljivost varstva glede na njihove delovne obveznosti.

Na področju dolgotrajne oskrbe pa Bruselj predlaga, da članice pripravijo nacionalne akcijske načrte, da bo oskrba v EU dostopnejša in kakovostnejša za vse.

Priporoča jim, naj okrepijo ponudbo in mešanico različnih vrst profesionalne dolgotrajne oskrbe, tj. oskrbe na domu, oskrbe v skupnosti in oskrbe v institucijah. Poleg tega naj zmanjšajo razlike v dostopnosti do dolgotrajne oskrbe med posameznimi območji ter omogočijo digitalne rešitve pri zagotavljanju oskrbe.

Članice naj zagotovijo tudi ustrezno financiranje za dolgotrajno oskrbo, vključno s koriščenjem evropskih sredstev.

V predlogu priporočil članicam je še zagotavljanje visokih kriterijev in standardov za tiste, ki delajo v sektorju dolgotrajne oskrbe. Ob tem pa tudi podpora neformalnim oskrbovalcem – to so pogosto ženske in sorodniki oskrbovancev – z usposabljanji, svetovanjem, psihološko in finančno pomočjo.

Komisija obenem opozarja na težke delovne pogoje in nizke plače tistih, ki delajo v oskrbi. Še posebej so tu izpostavljene ženske, ki predstavljajo 90 odstotkov delovne sile v sektorju.

Članicam priporoča, naj spodbujajo kolektivna pogajanja in socialni dialog, da bi izboljšali plače in delovne pogoje, vzpostavijo stalno izobraževanje za oskrbovalce in se borijo proti spolnim stereotipom na področju oskrbe.

Predloga priporočil bo zdaj obravnaval Svet EU, v katerem so zastopane države članice.

J.S., STA