Evropski festival znanosti v času predsedovanja Slovenije Svetu EU

0
430
Evropski festival znanosti (Foto: arhiv D)

Evropski festival znanosti bo pod vodstvom Slovenske znanstvene fundacije (SZF) potekal od 9. 11. do 11. 11. 2021 ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj (10. november) kot pridruženi dogodek predsedovanja Slovenije Svetu EU.

 

Evropski festival znanosti želi predstaviti raznolikost Evrope na področju znanosti, doseženo odličnost v komuniciranju znanosti, spodbuditi poglabljanje evropskega raziskovalnega prostora (ERA), promovirati evropske vrednote pri vzpostavljanju in vzdrževanju trajnega vzajemnega dialoga evropske znanstvene skupnosti.

To je krovni dogodek festivalov v Evropi. Je edinstven, saj si roke podajo vrhunski znanstveniki, akademiki, Nobelovi nagrajenci in nadarjeni učenci ter prepoznavni, nagrajeni novinarji s področja znanosti in razumevanja znanosti v vsakdanji družbi. Dogodek bo srečanje evropske znanosti na enem mestu, kjer bo evropska znanost prikazana kot temeljna evropska vrednota.

Znanost v Evropi rešuje globalne izzive, je mreža, v katero smo vpeti vsi, z vsako novo nitjo postaja močnejša in nikoli ne vemo, od kod prihaja nov navdih ali kje v mreži bo nastala naslednja velika ideja. Kar je gotovo, je to, da mora Evropa ustvariti čim večjo mrežo znanja, omogočiti pretok znanja, povečati znanstveno sodelovanje med akademskim in neakademskim sektorjem in okrepiti proces spodbujanja dela bodočih znanstvenikov.

Pri reševanju globalnih problemov Evropa omogoča izbor in usklajevanje globalnih partnerjev v znanosti ter učinkovito razvija in uporablja povezovalni jezik znanosti v znanstveni diplomaciji.

Najboljši znanstveniki bodo na festivalu predstavili delo in tako pripevali k spodbujanju raziskovalne dejavnosti v Evropi in širše, hkrati pa vplivali na razvoj politik na področju znanosti, da bi razvijala in učinkovito uporabljala znanstveno diplomacijo za reševanje globalnih kriz. Festival se bo odvijal ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj in bo znanstvene vrednote usmeril v povezovalno politiko miru, etike in boljšega jutri.

Ideja evropskega festivala črpa iz tradicije evropskih festivalov zgodovinsko bogate evropske znanosti. Leta 2001 se je oblikovalo evropsko združenje organizatorjev festivalov in tednov znanosti, danes poznano pod imenom European Science Engagement Association. Obletnico bomo obeležili na festivalu, v letošnjem jubilejnem letu 2021, ko mineva 25 let od začetka sodelovanja slovenskega festivala znanosti, pod vodstvom Slovenke znanstvene fundacije, z britanskimi organizatorji festivalov znanosti, z British Association for the Advancement of Science, z Edinburgh International Science Festival ter z Orkney International Science Festival. Ker vemo, da znanost temelji na odličnosti in povezovalnosti, je potrebno omeniti še, da sta za intenzivno in uspešno sodelovanje med najbolj zaslužnimi dr. Edvard Kobal in Howie Firth, dr. h. c.

Vir: gov.si