Februarja bodo predstavljeni rezultati mednarodne raziskave o motnjah izobraževanja v času epidemije covid-19

0
428
(Foto: Pixabay)

Znani so rezultati raziskave REDS (Responses to Educational Disruption Survey) in so objavljeni na spletni strani Pedagoškega inštituta.

 

Pod okriljem UNESCA in IEA (Mednarodne zveze za evalvacijo izobraževalnih učinkov) je bila v letih 2020 in 2021 izvedena mednarodna raziskava REDS – raziskava o motnjah izobraževanja v času epidemije covid-19.

V raziskavi je sodelovalo 10 držav. Sodelovanje je sprva napovedalo več držav, vendar so prav zaradi okoliščin epidemije kasneje nekatere države od raziskave odstopile.

V raziskavi, ki jo je v Sloveniji s finančno podporo MIZŠ izvedel Pedagoški inštitut, je sodeloval reprezentativen vzorec 136 osnovnih šol.

V Sloveniji in večini sodelujočih držav je bila raziskava izvedena po drugem valu zaprtja šol, spomladi 2021. Osmošolci, učitelji in ravnatelji so odgovarjali na vprašanja štirih vsebinskih sklopov:

  • o izvajanju učenja in poučevanja,
  • o napredku učencev pri doseganju znanja,
  • o dobrem počutju (well-being) učencev in učiteljev ter
  • o pripravljenosti na prihodnje motnje v izobraževanju.

Vsi sodelujoči so v skladu z mednarodno metodologijo odgovarjali o izkušnji izobraževanja v prvem valu zaprtja in ponovnega odprtja šol spomladi 2020, kar pomeni, da so v Sloveniji osmošolci odgovarjali o izkušnjah izobraževanja v sedmem razredu. Ker so o izkušnji prvega vala sodelujoči v raziskavi odgovarjali v času po izkušnji že drugega vala zaprtja šol, so raziskovalci PI v mednarodni vprašalnik dodali tudi nacionalno vprašanje o primerjavi med obema izkušnjama.

Kljub okrnjeni mednarodni primerljivosti, ki je sicer dodana vrednost tovrstnih raziskav, je raziskava REDS za Slovenijo pomembna v nacionalnem okviru, kjer bodo podatki te raziskave pomembno dopolnjevali podatke spremljajočih nacionalnih evalvacijskih študij o ovirah izobraževanja v posebnih okoliščinah epidemije.

Rezultati raziskave REDS za Slovenijo bodo podrobneje predstavili na Pedagoškem inštitutu, na novinarski konferenci, predvidoma konec februarja.